Läs mer

Drogvaneundersökning 2023

Genomfördes för trettonde gången på Nossebro skola för elever i årskurs 7-9

För trettonde året i rad har Essunga kommun genomfört en drogvaneundersökning i årskurs 7-9 på Nossebro skola. Enkäten genomförs klassvis på skoltid. Vid genomförandet var 174 av skolans 211 elever närvarande, vilket innebär ett externt bortfall på 17,5 procent.

Årets resultat skiljer inte så mycket från förra årets, vilket i sig visar på att det är en stabil enkät, och att eleverna som regel har svarat seriöst på enkäten.

Det allra mest glädjande i år är att det inte är en enda elev som uppger att man röker (tobakscigaretter) dagligen, vilket aldrig hänt tidigare. Däremot fortsätter användningen av e-cigaretter (vejping) att öka precis som i alla kommuner. E-cigaretterna marknadsförs kraftigt och både barn och föräldrar tror ofta att det är ofarligt, vilket det inte alls är. De innehåller ofta hög halt av nikotin så barnen blir snabbt beroende och e-cigaretterna innehåller även andra partiklar som inte är nyttiga.

Vad gäller alkohol ligger det ungefär som förra året totalt sett, vilket är mycket lägre än för några år sedan. Flickornas drickande minskar så i år är det färre flickor som dricker ofta än någonsin tidigare, medans pojkarna dricker mer i år än pojkarna gjorde förra året.

Det finns säkert många anledningar till det minskade alkoholdrickandet de senaste åren men en viktig anledning är att föräldrar och andra vuxna blivit mer restriktiva till barns drickande, och i år är restriktiviteten större än någonsin tidigare, även om nästan en fjärdedel av åttor och nior uppger att föräldrarna inte är tydligt restriktiva.

Vanligaste sättet att få tag i alkohol är via kompisar och kompisars syskon, och näst vanligast är att man tar alkohol hemma utan lov. Därför uppmanar vi ofta föräldrar att hålla koll på sin egen alkohol så inte barnen kan ta.

Det är i år mer än 10 procent som säger att de åkt bil med en berusad förare, men andelen som kört moped/EPA berusad har minskat och är lägre än någonsin.

För första gången frågar vi om eleverna använt lustgas, och det är endast några få som testat detta.

Vad gäller användningen av narkotika ligger det på mycket låga nivåer och inget tyder på att det ökar i högstadieåldern. Detta säger såklart ingenting om hur mycket narkotika som används bland äldre ungdomar eller vuxna personer i Essunga kommun.

Stödet för svensk, solidarisk, restriktiv narkotikapolitik är också starkt. 70 procent stöder konsumtionsförbudet mot cannabis helt och hållet. Legaliseringsvågen verkar inte påverka Essungas högstadieelever så mycket ännu. Och som vanligt är det framför allt de som röker, dricker, snusar och vejpar som kommer i kontakt med narkotika och kanske även testar.

I stort sett ser det alltså ganska positivt ut, men fortfarande är det alltför många unga som röker och dricker så det drogförebyggande arbetet fortsätter med oförminskad styrka.

Essunga kommun bedriver sitt drogförebyggande i samarbete med Öckerö kommun enligt den så kallade Öckerömetoden.

Vill du veta mer, kontakt gärna drogförebyggarna:

Håkan Fransson, hakan.fransson@ockero.se, 0706901514

Christine Hummelblad, christine.hummelblad@ockero.se, 0730490974

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!