Läs mer

Kråkfågeljakt i våra tätorter

Nu pågår skyddsjakten vissa tider på helgerna

Årets skyddsjakt började den 5 mars och fortsätter därefter 11–12 mars, 18-19 mars samt 25-26 mars.

Jakten bedrivs mellan kl 07.00 – 09.00 samt mellan kl 18.00 – mörkrets inbrott.

Kommunskyttarna kommer att bära gul varselväst med text ”Kommunskytt” under jakten.

Har du några frågor angående jakten kan du kontakta samordnare Stig Hellström, 0705 - 39 22 96.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt