Läs mer

Handledarutbildningar i februari

Få råd och stöd om du tar emot praktikant eller nyanställd!

Nu arrangerar Essunga kommun ännu en handledarutbildning för dig som ska ta emot en praktikant eller nyanställd, så för er som inte kunde vara med under hösten 2022, så finns nu en ny möjlighet.

Det är samma föreläsare som vi har haft vid tidigare tillfällen, Gunilla Hell Bellman som håller i utbildningen. Utbildningen tar upp:

  • Vad ska man tänka på när man tar emot en praktikant eller en nyanställd?
  • Vilka förberedelser är viktiga att göra innan man tar emot en ny medarbetare?
  • Vad är viktigt för att starten för vår nya kollega ska bli så bra som möjligt?
  • Vilka faktorer gör att vår nya praktikant eller nyanställde vill stanna kvar hos oss?

Utbildningarna ges den 21 februari och den 24 februari. Du väljer 1 av dessa dagar.

Plats: Kerstinsås samlingslokal.

Tid: 10.00 - 15.30

Anmälan till Lena König senast den 13 februari.

Vid de två tillfällen som finns har vi ett maxantal på 15 personer per tillfälle.

Bakgrund till utbildningarna

Essunga kommun har sökt och fått medel av Länsstyrelsen för att under drygt ett år (oktober 2022 till och med december 2023) arbeta för att öka vår förmåga att rekrytera nyanlända personer i vår verksamhet. Det är enheten för arbete och sysselsättning som arrangerar detta i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt