Läs mer

Företagarfrukost som gav mersmak

Årets första företagarträff hölls på Nossebro Energi

Träffen arrangerades för första gången som en frukostträff och ett flertal företagare hade lockats till Nossebro Energis rymliga och moderna konferenslokaler den 10 januari. Daniel Andersson, kommunalråd, hälsade alla välkomna och passade på att presentera Morten Sörö, som nu tillträtt som ny samhällsbyggnadschef och med ansvar för näringslivsfrågor. Därefter inledde Jörgen Njord träffen med att kort beskriva alla de olika delar som ryms inom Nossebroortens energis ekonomiska förening, däribland Nossebro Elservice AB och Nossebro Energi Försäljnings AB ingår.

Nina Bertilsdotter, projektledare för framtagandet av en näringslivsstrategi, presenterade därefter en summering av arbetet med näringslivsstrategin Pdf, 1004.9 kB. som pågått sedan början på november förra året. Ett antal fokusområden har mejslats ut och de är bland annat attraktionskraft, samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, nyföretagande och entreprenörskap.

- Dessa områden ska prioriteras inom näringslivsutvecklingen i Essunga kommun de kommande fyra åren och vägleda politiska beslut och prioriteringar, säger Nina. Ett fokus på kompetensförsörjning kan exempelvis innebära att man ökar samverkan mellan näringslivet och utbildningsväsendet genom att skapa relevanta utbildningar eller att man etablerar ett nära samarbete mellan skola och näringsliv för att öka antalet praktikplatser. Det kan också innebära att hålla informationsträffar för att öka kunskapen om det lokala näringslivet hos ungdomar som att man ökar möjligheten att behålla arbetsför kompetens inom kommunen.

Ett initiativ för att öka kunskapen om det lokala näringslivet har inletts på Nossebro skola där man lyfter att man önskar fördjupa samarbetet med olika arbetsplatser för att stärka elevernas möjlighet att få en bred bild av möjliga studie- och yrkesvägar. Önskemålet är att kunna komplettera nuvarande insatser med studiebesök på arbetsplatser och/eller besök på skolan av representanter för olika yrken. Kontakta Jonas Engernäs om ni kan erbjuda studiebesök eller om ni vill komma till skolan och informera. Tillsammans utformas då ett upplägg som blir givande för båda parter.

Fortsatt näringlivsarbete

- Näringslivet har varit mycket engagerad i framtagandet av strategin, vilket vi är väldigt tacksamma och glada för, fortsätter Nina. Näringslivets engagemang i samverkan med kommunen är avgörande för fortsatt lyckat arbete med näringslivsfrågor. Det är viktigt för företagarna att de känner att vi gör rätt saker och att de känner delaktighet så vi tillsammans skapar ett gott företagsklimat.

Härnäst ska strategin behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter tas vidare i den politiska ärendegången. Morten Sörö kommer fortsättningsvis att leda kommunens näringslivsarbete och få utforma kommande träffar med vårt lokala näringsliv. Nästa träff blir sopplunch på Liljedals den 8 mars och anmälan görs via den här länken.

- Det är viktigt att vi är lyhörda från kommunens sida och lyssnar på vad företagarna har för utmaningar och behov, så att vi kan se hur kommunen kan stötta och samverka med näringslivet. Jag vill fortsätta att träffa våra företagare och hoppas vi kommer att ha många givande träffar framöver, säger Morten Sörö.

- Frukostträffar tror jag funkar bra för många företagare, säger Jörgen Njord, ekonomiansvarig på Nossebro Energi. Det bryter inte upp dagens aktiviteter och kan förhoppningsvis funka för många, kanske kan man träffas ännu tidigare. Gärna fler företagarpresentation och möjlighet att få träffa de som har startat företag.

Nina Bertilsdotters presentation finns att ta del av hä Pdf, 1004.9 kB.r.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt