Läs mer

Ny utbildning stöttar utrikesfödda föräldrar

Jätteviktigt och värdefullt. Så beskriver deltagarna den utbildning som nu anordnas i Nossebro för utrikesfödda föräldrar. På agendan står allt från barns rättigheter till jämställdhet.

Elnaz, längst fram på bilden, som kom till Sverige från Iran för sex månader sedan uppskattar utbildningen.

Elnaz, längst fram på bilden, som kom till Sverige från Iran för sex månader sedan uppskattar utbildningen.


I ett klassrum i Lärcentrums lokaler i Nossebro sitter ett tiotal personer med persiska som modersmål. De är alla här för att gå kursen "Föräldraskap i Sverige", som riktar sig till utrikesfödda föräldrar. På plats finns även tolk och lärare från kommunen. Idag ligger fokus på föräldrars rättigheter och skyldigheter. FN:s barnkonvention, forskning, lagstiftning och kartlagda behov hos utlandsfödda föräldrar utgör grunderna för undervisningen, i vilken man utgår från material som Karolinska Institutet tagit fram.

– Det känns jätteviktigt och bra med en utbildning som utgår från vad utlandsfödda föräldrar själva uttryckt att de har behov av att få för information. Det är en engagerad grupp som träffas här och genom samtalen som uppstår så hjälper kursdeltagarna varandra, säger familjepedagog Ingela Hall som tillsammans med en kollega håller i utbildningen.

"Bra att man inte gör skillnad"

Idag är tredje tillfället av totalt fem som man ses i gruppen. Varje träff är två och en halv timme lång. På agendan står allt från jämställdhet till kärlek och droger. Trebarnspappan Sayed Hosseini som lämnade Afghanistan för Sverige för ett par år sedan uppskattar kursen.

– Den är mycket bra! Vi får information om familjeliv i Sverige och får lära oss mer om hur det funkar med bland annat förskola och skola. att till exempel det är obligatorisk skolgång här tills dess att man är 16 år kände jag inte till tidigare. Vi pratar om vad våra barns behov, rättigheter och om vikten av en bra miljö mellan vuxna och barn. Vi har även pratat jämställdhet; jag tycker bra att man inte gör skillnad på pojkar och flickor här, det är viktigt!

Shanaz Husseini som sitter en bit bort nickar instämmande.

– Vissa saker som jag inte förstått helt tidigare har jag bättre kunskap om nu, så det här är en bra och viktig utbildning!

Familjepedagogerna Annette Andreasson och Ingela Hall.

Familjepedagogerna Annette Andreasson och Ingela Hall.

"Har funnits ett behov"

På plats finns även en tolk, Hashem Azadi. Efter några meningar från kommunens familjepedagoger översätter han för tydlighetens skull till persisk, varefter familjepedagog Anette Andreasson fortsätter prata med eleverna.

– Vi har sett att det finns ett behov av den här typen av utbildning om hur det svenska samhället fungerar och det här är ett sätt att jobba förebyggande. Det förekommer många värdefulla diskussioner när vi ses, konstaterar hon.

Tanken är att kursen ska hållas för kursdeltagare med andra modersmål längre fram. Vinterns utbildning är den första av sitt slag i Essunga kommun och den anordnas även på andra orter runt om i landet, runt 90 stycken låg siffran på tidigare i år. När programmet nyligen utvärderades av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm och Karolinska Institutet kunde man konstatera att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänsten och sjukvården. De hade även fått ökad kunskap om vilket stöd som socialtjänst, vård och skola kan erbjuda och kursdeltagarna uppgav att de kände sig tryggare i sin gränssättning gentemot barnen.

– Anledningen till att vi erbjuder den här utbildningen är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet här i Sverige och möjlighet att diskutera frågor som rör föräldrarollen, säger Patrick Johansson som är enhetschef på sociala resursenheten i Essunga kommun.

"Jätteviktig utbildning"

En av de som går kursen är Elnaz som kom till Sverige från Iran för sex månader sedan. Än så har hon inga barn, men hon tycker ändå att utbildningen fyller en viktig funktion.

– Jag tycker att den här utbildningen är jätteviktig! Jag har fått lära mig mycket och det vi lärt oss känns bra att ha med sig in i framtiden. Jag tycker att det är jättebra att barnen får vara med och bestämma mer här i Sverige och att man inte får aga barn, vare sig föräldrar eller skolpersonal. Jättebra!

– Syftet med utbildningen är att bidra till att deltagarna känner sig delaktig i samhället, kan etablera sig här samt ge svar på diverse frågor. Det kan bland annat handla om vilket stöd som finns för föräldrar, summerar Patrick Johansson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!