Läs mer

Går samman för att utveckla Amiralen

Studenter som läser till arkitekter vid Chalmers ska ta fram förslag på hur Amiralen i Nossebro kan utvecklas. Det enligt den plan som Essunga kommun, Chalmers och Svenska kyrkan nu samarbetar kring.

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Peter Andreasson, lektor Marie Strid, kyrkoherde Fredrik Nordlund och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Peter Andreasson, lektor Marie Strid, kyrkoherde Fredrik Nordlund och kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson.

 

Nyligen besökte en av lektorerna vid Chalmers arkitektutbildning Essunga kommun för att tillsammans med kommunen och Svenska kyrkan diskutera möjligheten för Chalmersstudenter att ta fram förslag på hur Amiralen i Nossebro skulle kunna utvecklas till en framtida mötesplats, kulturhus och kommunkontor.

– Studenterna ska fundera på hur man kan bygga om, bygga till och/eller förnya. För kommunens är samarbetet en jättemöjlighet att få ungas nya ögon på hur Amiralen skulle kunna utvecklas. Det här är en jättespännande plats, säger arkitekt Marie Strid som är lektor vid Chalmers.

Värdefullt landmärke

Amiralens framtida möjligheter har varit på tapeten i omgångar och har traditionellt sett väckt mycket känslor. Det gamla brandslangtornet som reser sig från Amiralen över Nossan ses som ett lokalt landmärke och att tornet på intet sätt är hotat är samtliga parter tydliga med att understryka.

– Amiralen har historiskt varit en känslig fråga men samtidig så kan vi inte bara sitt på händerna och inte göra något. Det här är en fastighet som vi förr eller senare måste ta tag i och det finns stora möjligheter här som kan vara hela kommunen till gagn. Jag diggar tanken på att detta kan bli en mötesplats samt ett kulturhus, tillgängligt för många och med hög nyttjandegrad, säger kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Daniel Andersson (M).

En samlingsplats

Idag huserar kommunkontorets personal i Essunga kommuns lokaler bakom biograf Stjärnan i Nossebro. Kommunhuset och biografen är två av de verksamheter som eventuellt skulle kunna finnas i Amiralen istället, enligt det underlag som arkitekturstudenterna nu ska titta vidare på och laborera med. Även kontorsplatser och mötesrum för Svenska kyrkan finns med i underlaget. Så gör även utrymme för den lokala teaterföreningen, för kommunfullmäktigesal och för kyrkans kafé.

– Essunga pastorat behöver nya lokaler. De lokaler vi har idag behöver vi renovera och så föddes tanken på om vi kanske skulle kunna dela plats med kommunen och samverka. Det känns positivt om Amiralen skulle kunna bli en mötesplats där man kan samla olika verksamheter och aktiviteter som är till gagn för många, säger kyrkoherde Fredrik Nordlund.

Flera förslag tas fram

Det är i kursen Arbetets rum som runt 18 andraårsstudenter enligt planerna ska ta fram förslag på hur Amiralen skulle kunna nyttjas i framtiden. Kursen handlar mycket om relationen mellan rum, verksamhet och arkitektur. Studenterna har till sin hjälp en erfaren arkitekt och de arbetar i fem olika grupper som alla tar fram sina egna förslag och ritningar.

– Utifrån de olika förslagen kan man sedan plocka russinen ur kakan! Studenterna brukar utveckla en stark lojalitet och ett stort engagemang för det projekt de involveras i, konstaterar lektor Marie Strid.

Peter Andreasson som är socialdemokratiskt oppositionsråd och andra vice ordförande i kommunstyrelsen är dessutom mycket aktiv i den ideellt drivna bioföreningen, som eventuellt alltså skulle kunna få nya lokaler enligt de idéer som framöver ska utvecklas vidare.

– I det här projektet försöker vi få en bild om vad som skulle kunna ske framöver. Detta är ett sätt att öppna för nya tankar. Det är väldigt bra miljöer här och detta skulle kunna bli till en bra mötesplats både under dagtid, kvällstid och under helger, säger Peter Andreasson.

”Unikt samarbete”

Samarbetet i projektet mellan Essunga kommun och Svenska kyrkan beskriver kommunalrådet, oppositionsrådet och kyrkoherden alla som unikt.

– I och med att kommunstyrelsen och kyrkorådet nu tagit beslutet att ställa sig bakom detta projekt så tar kommunen och kyrkan ett jättekliv tillsammans. Vi har mig veterligt inte samarbetat på det här sättet tidigare, säger Daniel Andersson.

– Det känns spännande att få tankar och idéer utifrån om hur likartade organisationer fast med skilda uppdrag kan samverka, avslutar kyrkoherde Fredrik Nordlund.


Definitivt besked om huruvida projektet kommer i gång väntas från skolan inom en snar framtid och det startar i så fall den 16 januari 2023 och pågår till den 8 april 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt