Läs mer

Nystartat ungdomsprojekt: "Demokrati och driv"

Självkänsla, ledar- och initiativförmåga. Det är en del av de kvalitéer som kommunen satsar på att förstärka hos de ungdomar som delar i ett nytt projekt på fritidsverksgården i Essunga kommun.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar ungdomar, fångar upp deras engagemang och bidrar till att ytterligare stärka deras initiativförmåga och driv, säger fritidsledare Annika Wadsö.

Främja engagemang

Det var i samband med skolstarten som elever i årskurs åtta och nio vid Nossebro skola kunde anmäla intresse för att gå med i den nystartade Temagruppen. Vad som ska diskuteras under de sju träffarna och formen för detta har deltagarna själva fått avgöra. Det tema som gruppen i ett gemensamt, demokratiskt beslut kommit fram till att utforska närmare är Kärlek och relationer. Vid den senaste träffen deltog ungefär 15 ungdomar.

– Redan initialt blev gruppen ett sätt att genom det gemensamma resonerandet utöva den demokratiska processen och att framföra och tala för sin sak. Det blev en start på vad gruppen delvis handlar om: att främja deltagarnas engagemang, drivkraft och initiativförmåga samtidigt som det handlar om samarbete och samverkan mellan ungdomarna, berättar kommunens folkhälsostrateg Annika Didriksson.

Koppling mot företagens behov

Flera företag i Essunga kommun har uttryckt ett växande behov av arbetskraft. Ibland med specialistkompetens, men långt ifrån alltid. Några av de kvalitéer som pekas ut som extra eftertraktade av flera av de lokala företag som kommunen diskuterat frågan med, är initiativförmåga, driv och engagemang. Just dessa kvalitéer syftar projekt som nu pågår på Fritidsgården i Nossebro till att förstärka hos deltagarna.

– Vår tanke när vi startade denna grupp nu under hösten var inte primärt företagande, men nu ser vi kopplingen mot företagens behov vilket jag tycker ger det hela ytterligare en dimension. Det är även något vi funderar på hur vi kan utveckla ytterligare, berättar Annika Wadsö.

Annika Didriksson, Mia Jonsson och Annika Wadsö jobbar med ett nytt projekt som syftar till att stärka unga i Nossebro.

Annika Didriksson, Mia Jonsson och Annika Wadsö jobbar med ett nytt projekt som syftar till att stärka unga i Nossebro.

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!