Läs mer

Trafikverket reparerar broar i kommunen

Bron på väg 2537, över Lillån vid Laxarebo och en rörbro på väg 2504, över bäck vid Broddeberg ska repareras. Vägarna behöver stängas under tiden och trafiken leds om.

Uppdatering 1 juni. Gällande arbetet i Laxarebo öppnar vägen tidigare än beräknat. Lördagen den 4 juni är det åter öppet för trafik över Lillån i Laxarebo.

Vid Laxarebo, väster om Främmestad, beräknas arbetena starta måndag 25 april och pågå till 10 juni. Den smala vägen behöver stängas av under tiden som arbetena pågår. Tung trafik leds om enligt nedanstående karta, personbilar uppmanas att inte välja privata vägar.

Broreparation vid Broddeberg

Connect Bus Söne AB meddelar att i och med att Trafikverket stänger av Främmestadsvägen vid Rolken på måndag den 25 april kommer Västtrafik att köra en matarbuss från Lindås ner till Nossebro och omvänt, där ordinarie tur 660 och 661 startar som vanligt men går via Stora Mellby - Knutstorp till Mellomgärdet och därefter ordinarie väg mot Trollhättan. Det gäller perioden 25 april till och med 10 juni 2022.

Rörbron vid Broddeberg, 3 kilometer söder om Nossebro, behöver bytas ut. Inga fordon kan passera och vägen behöver stängas av. Arbetena beräknas starta torsdag 12 maj 09.00 och avslutas måndag 16 maj 09.00. Tung trafik leds om enligt nedanstående karta, personbilar uppmanas att inte välja privata vägar.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt