Läs mer

Torg och allmänna platser

Lekplats på Bankgatan i Nossebro

Tekniska kontoret ansvarar för skötseln av parker, grönytor och lekplatser. Parkskötseln består av skötsel och vård av grönytor, renhållning samt underhåll av lekplatser.

I kommunen finns åtta lekplatser. En finns i Jonslund, en i Främmestad, en i Essunga Station och fem i Nossebro. På samtliga lekplatser görs varje år en besiktning enligt EU-standard av en behörig besiktningsman.

Tekniska kontoret ansvarar för gräsklippningen på kommunal mark. Gräsytorna
delas in i tre olika klasser med skilda typer av skötsel:

  1. Bruksgräsmatta, klipps en gång per vecka
  2. Högvuxen gräsyta, klipps med slaghack en gång per månad
  3. Äng, vissa ängar klipps med slaghack två gånger per år

 

 

Hundlatrin

 

I kommunen finns cirka 25 stycken hundlatriner uppsatta. Samtliga latriner töms varannan vecka.  

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!