Läs mer

Våld och hot

Utsatt för hot och våld i nära relationer? Alla har rätt till ett liv utan våld!

Våld i nära relationer kan drabba alla människor oavsett kön, ålder, samhällsposition, etnicitet, sexuell läggning etcetera. Våldet utövas av en person som har en nära och förtroendefull relation till den drabbade och innebär en djup kränkning. Risken för upprepade övergrepp är stor. Våldet kan bland annat innefatta:

 • Knuffar, sparkar och slag
 • Verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll
 • Påtvingade sexuella handlingar
 • Att bli försatt i ekonomiskt beroende eller att få ägodelar förstörda
 • Försummelse (främst mot äldre eller personer med en funktionsnedsättning)

Våldutsatta personer kan ofta känna skuld- och skamkänslor. Ansvaret för våldet ligger dock alltid hos förövaren! Det vanligaste är att en man utsätter en kvinna för våld i en nära relation. Kvinnors våld mot män är likväl ett mycket dolt problem som behöver uppmärksammas. Konsekvenserna av våldet kan vara lika förödande för den utsatta oavsett kön. Kommunens arbete mot våld i nära relationer innefattar också våld som förekommer i HBT-relationer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) och hedersrelaterat våld och förtryck.

Om du är utsatt för våld

Hör av dig till socialtjänsten! Ring kommunens växel tel. 0512-57 000

Vi kan erbjuda:

 • Råd och stöd
 • Skyddat boende
 • Ekonomisk hjälp
 • Hjälp vid kontakt med sjukvård och polis
 • Samtal via Utväg Skaraborg
 • Akut situation, ring 112!

Utväg Skaraborg är en verksamhet som erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet till personer utsatta för våld, barn som bevittnat våld och våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.

Om någon du känner är utsatt för våld

 • Våga fråga och tro på den våldsutsattas berättelse
 • Tipsa om var man kan få råd och stöd
 • Visa att du finns där även om personen inte vill lämna relationen
 • Om den våldsutsatta inte vill polisanmäla brottet kan du göra det anonymt
 • OBS! Kom ihåg att barn som bevittnat våld också är brottsoffer och behöver stöd, anmäl till socialtjänsten!

Nedan finns kontaktuppgifter till andra organisationer som erbjuder hjälp, råd och stöd för personer som är utsatta för våld i nära relationer. Du kan kontakta dem själv eller höra av dig till våra socialsekreterare så kan de förmedla informationen.

Övriga kontakter

Utväg Skaraborg
Samordnare kvinnor telefon 0706-17 23 25
Samordnare barn telefon 0704-48 72 05
Samordnare män telefon 0767-64 69 35

Kvinnohuset Tranan
Telefon 0500-41 86 68
Måndag-fredag 07.30-16.30
E-post: kvinnohuset@telia.com

Kvinnojouren Linnéan
Telefon dag 0510-219 00
Telefon natt 0200-11 33 33 kl. 21.00-06.00
E-post: kvinnojourenlinnean@telia.com

Tjejjouren Linnéan
E-post: tjlinnean@hotmail.com
Chattjour söndagar 18.00 - 20.00
Hemsida: www.linnean.tjejjouren.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren
Telefon 0510-235 88

Kvinnofridslinjen
Telefon 020-50 50 50

BRIS
Telefon 116 111
BRIS vuxentelefon, om barn 077-150 50 50

Terrafem
Jourtelefon på flera olika språk 020-52 10 10

HBTQ-jouren                                                                                                                                                 Hemsida: www.hbtq-jouren.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!