Läs mer

Frågor och svar om covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. finns svar på många frågor kring viruset, symtom, spridning, testning med mera.

Nedan kan du läsa svar på de vanligaste frågorna som Essunga kommun har fått. Sidan uppdateras löpande (senaste uppdateringen 2022-04-13).

Flaggor som symboliserar information på flera språk

Nationella rekommendationer efter 9 februari 2022

Allmänna frågor

Var kan jag hitta mer information om covid-19?

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen om covid-19 på sin hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Olika myndigheter har tagit fram en film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning. Filmen hittar du på den här länken (Youtube). Länk till annan webbplats.

Hur ser kommunens beredskap för hantering av covid-19 ut?

Kommunen följer utvecklingen noga och ledningsgrupper på varje nivå inom organisationen har regelbundna möten för att snabbt kunna ta beslut och kunna sätta in åtgärder om så behövs.

Kommunen följer alltid länsstyrelsens regionala samverkanskonferenser och all myndighetsinformation som rör sjukdomen covid-19.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Om en person är smittad av coronaviruset och har fått covid-19 är det en information som är sekretessbelagd genom patientsekretessen och som kommuniceras med patienten och hens läkare.

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Frågor om vaccination mot covid-19

Landets hälso- och sjukvårdsregioner ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccinationerna är kostnadsfria för individen.

Läs mer om vaccination på Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats., där det också finns utförliga frågor och svar.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en sida för att enklare kunna se vilka ställen som har bokningsbara tider för vaccination. Bokningssidan hittar du här Länk till annan webbplats..

Du hittar även mer information inom olika områden rörande vaccination Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det rekommenderas. Kommunen följer upp och bevakar om det blir aktuellt med ytterligare påfyllnadsdoser för våra omsorgstagare.

Barn och skola

Vad gör skolan om en elev konstateras ha covid-19?

Skolan kan inte smittspåra som tidigare på grund av hög smitta allmänt i samhället. Smittan finns runt om oss och skolan anses inte utgöra en större risk än andra miljöer.

Får ditt barn symtom och blir sjukt i skolan kontaktas du som vårdnadshavare och barnet får gå hem. Alla i skolan informeras om att det är viktigt att bara vara i skolan om man känner sig helt frisk.

Mitt barn åker skolskjuts

Vi uppmanar eleverna att sprida ut sig i bussarna och sätta sig sicksack. Syskon får så klart sitta bredvid varandra. Extra städning görs i bussarna. Detaljer som berörs av passagerare såsom handtag, ledstänger och anslutningar till säkerhetsbälten torkas dagligen med desinfektionsmedel.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Nej, ditt barn ska stanna hemma då det är svårt att veta vad symtomen beror på.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

För återgång till förskola och skola efter covidmisstänkta symtom krävs att barnet är hemma tills klar förbättring märks och allmäntillstånd och ork normaliserats.

Får friskt barn med sjuka familjemedlemmar gå till skolan?

Ja. Friskt barn får gå till skolan. Viktigt att vara extra uppmärksam på om covidsymtom bryter ut och i så fall gå hem från skolan så snart som möjligt.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Friska barn ska gå till skolan eftersom vi har skolplikt i Sverige.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheternas information till skola och förskola om covid-19

Essunga kommun följer de olika myndigheternas rekommendationer, däribland Skolverket Länk till annan webbplats., om hur vi bäst hanterar den dagliga verksamheten utifrån ett smittskyddsperspektiv. 

Elevhälsan har regelbundet möte tillsammans med Länsstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland om den senaste informationen som är viktig för skolan.

Omsorg och hjälp

Vad gäller för de som är vaccinerade?

Uppdatering 10 februari 2022

Vi lyfter nu bort avrådan från besök på våra äldreboenden. Dock kvarstår vissa försiktighetsåtgärder som gäller vid besök, såsom att använda munskydd, hålla avstånd, inte besöka i stora grupper och att besöken endast sker på den boendes rum. Har du frågor, kontakta boendet innan ditt besök för mer information.

Vad gäller för de som är ovaccinerade eller bara tagit första dosen?

Uppdatering 10 februari 2022

Vi lyfter nu bort avrådan från besök på våra äldreboenden. Dock kvarstår vissa försiktighetsåtgärder som gäller vid besök, såsom att använda munskydd, hålla avstånd, inte besöka i stora grupper och att besöken endast sker på den boendes rum. Har du frågor, kontakta boendet innan ditt besök för mer information.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin

Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Vaccinerna minskar riskerna för att smittas och att smitta andra. För att upprätthålla vaccinskyddet behöver påfyllnadsdos tas enligt de tidsintervall som rekommenderas för olika grupper. De ovaccinerade som löper störst risk för allvarlig sjukdom är de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Risk för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. För de i riskgrupp och äldre är det också särskilt angeläget med påfyllnadsdos när det rekommenderas. Kommunen följer upp och bevakar om det blir aktuellt med ytterligare påfyllnadsdoser för våra omsorgstagare.

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på Lindbacken eller Kerstinsås?

Uppdatering 10 februari 2022

Vi lyfter nu bort avrådan från besök på våra äldreboenden. Dock kvarstår vissa försiktighetsåtgärder som gäller vid besök, såsom att använda munskydd, hålla avstånd, inte besöka i stora grupper och att besöken endast sker på den boendes rum. Har du frågor, kontakta boendet innan ditt besök för mer information.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Vi vill slå ett slag för att det finns alternativa sätt att hålla kontakten. För det är viktigt att hålla kontakten, om man inte har möjlighet att träffas fysiskt.

 • Om vädret tillåter vill vi också uppmuntra till möjligheten att ta en promenad i våra omgivningar. Ring alltid innan så att vi kan planera och genomföra detta på ett smittsäkert sätt.
 • Vill du lämna en blomma eller någonting annat går det bra att höra av sig till respektive avdelning. Ring gärna i god tid så att vi kan hjälpa er på bästa sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.
 • Vill du hålla kontakten på digital väg finns det möjlighet att använda appen Facetime till alla avdelningar och alla dagar. Kontakta avdelningen för mer information.
 • Det går givetvis bra att ringa oss för att få reda på hur din nära och kära mår.
 • Ring innan ditt besök!

Kontaktuppgifter:

• Gullviva 0512-571 40

• Mandelblom 0512-571 43

• Vallmo 0512-571 37

• Blåklint 0512-571 34

• Lindbacken 0512-571 50 eller 0512-571 51

Om jag inte har möjlighet att besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Det är alltid möjligt att ringa till Kerstinsås och Lindbacken och höra hur personen mår.

Kontaktuppgifter till äldreboendena:

 • Blåklint 0512-571 34
 • Vallmo 0512-571 37
 • Gullviva 0512-571 40
 • Mandelblom 0512-571 43
 • Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Håller restaurang Kaveldunet öppet?

Ombyggnation

Från och med 16 mars kommer restaurang Kaveldunet på Kerstinsås att vara stängd för ombyggnation. Ombyggnationen beräknas pågå fram till och med den 14 oktober (obs nytt datum!).

Under tiden går det att ringa köket på 0512-571 26 innan kl. 9.00 för att beställa en matportion. Hämtning av matportionerna görs kl. 11.30 - 12.30. Matportionerna lämnas ut vid sammanträdesrummet Baljeforsbron strax till höger vid entrén. Det finns endast ett alternativ att välja på. Det kommer att finnas ett antal sittplatser i matsalen om man vill äta sin matportion där.

Hur hanterar ni matserveringen för att förhindra smittspridning?

Boende på Kerstinsås fortsätter att få sina måltider serverade på de olika avdelningarna och äter aldrig i restaurangen.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Efter utbildning i hygienrutiner skriver varje medarbetare på ett hygienkontrakt för att säkerställa att personal efterlever våra rutiner.

Gällande covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och endast personal som är frisk får arbeta. Detta innebär att man får inte uppvisa några luftvägssymtom, feber eller andra tecken på infektion. Personalen ska alltid vara uppmärksam på symtom och medarbetare inom vård och omsorg provtas vid misstanke om covid-19 för att de ska kunna återgå i arbete.

Vilka restriktioner finns kvar för vård- och omsorgspersonal?

Uppdatering 9 februari:

Våra medarbetare inom vård och omsorg ska stanna hemma och provtas om de har symtom, även om dessa är lindriga. Även de som är vaccinerade ska fortsätta att följa hygienrutiner och använda skyddsutrustning samt testa sig vid symtom.

All personal inom vård och omsorg har god kunskap om basala hygienrutiner och tillämpar dessa i arbetet. Personalen utbildas också i Smittskydd Västra Götalands hygienrutiner gällande covid-19. Nyanställda introduceras noggrant i dessa rutiner. Vi säkerställer tillgång till skyddsutrustning för vår personal.

Bibliotek och kultur

Kan jag besöka biblioteket som vanligt?

Läs mer om bibliotekets öppettider här.

Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.

Kan jag låna utan att besöka biblioteket?

Biblioteket har flera digitala resurser som du kan passa på att använda. Det finns bland annat böcker, ljudböcker och tidskrifter som du kan komma åt hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod.

Tjänsterna är Libby och Pressreader. Du hittar dessa tjänster på Bibliotek Västra Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats..

Take away-bibliotek
Biblioteket erbjuder fortfarande möjligheten att hämta dina lån vid entrén under ordinarie öppettider. Maila oss på essunga.folkbibliotek@essunga.se eller ring 0512-570 47 så förbereder vi ditt ärende.

Hur fungerar Take Away-biblioteket?

Du som gärna vill låna, men inte vill eller kan besöka biblioteket kan använda vår tillfälliga Take Away-tjänst.

Så här gör du:

 • Ring till biblioteket, telefon 0512-570 47 eller skicka e-post till essunga.folkbibliotek@essunga.se och berätta för oss vad du vill låna.
 • Säg vilken dag och tid du vill hämta. Glöm inte att meddela oss om någon annan än du själv ska hämta din beställning.
 • Vi möter dig utanför biblioteket och lämnar din beställning - utlånat och klart!

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan lämna tillbaka i tid?

Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Men det är viktigt att du kontaktar biblioteket om du inte kan lämna tillbaka i tid.

Du kan ringa 0512-570 47 eller skicka e-post till essunga.folkbibliotek@essunga.se.

Observera att vi inte kan förlänga lånetiden på böcker som är reserverade.

Telefonlinje med vårdpersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Ring 0812368000 om du har frågor om coronaviruset.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt