Läs mer

Föreläsningar om suicidprevention

Ett viktigt arbete i Essunga kommun är arbetet med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Flera aktörer och verksamheter i kommunen arbetar på olika sätt för att alla som lever och verkar i Essunga kommun ska ha förutsättningar för en god hälsa och känna livskvalitet samt att vid behov få information, hjälp och stöttning. Ett led i detta arbetet är att nå ut med kunskap gällande hur du som medmänniska kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad du kan göra om du misstänker att någon mår dåligt.

Livsviktigt snack

I samarbete med Suicide Zero och VGR kommer kommunerna i Skaraborg att anordna föreläsningar i ”Våga fråga och Livsviktiga snack” under perioden november 2022 - januari 2023.

I Livsviktiga Snack Länk till annan webbplats. får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är cirka 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap krävs.

Livsviktiga snack erbjuds följande tillfällen

Måndag 5 december 2022 klockan 18.00-19.30
Torsdag 26 januari 2023 klockan 18.00-19.30

Ingen anmälan krävs, du går in till den utbildning och tid du önskar genom att använda nedanstående länk:

Microsoft Teams-möte Länk till annan webbplats.

Mötes-ID: 397 693 276 380
Lösenord: AwY7E7

Våga fråga

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, läkare och forskare.

Föreläsningen riktar sig till organisationer, kommuner och företag eller dig som är intresserad. Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Våga Fråga Länk till annan webbplats. erbjuds följande tillfällen:

Onsdag 25 januari klockan 10.00-11.30
Onsdag 25 januari klockan 18.00-19.30

Ingen anmälan krävs, du går in till den utbildning och tid du önskar genom att använda nedanstående länk.

Microsoft Teams-möte Länk till annan webbplats.

Mötes-ID: 397 693 276 380
Lösenord: AwY7E7

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt