Läs mer

Föreläsningar om suicidprevention

Ett viktigt arbete i Essunga kommun är arbetet med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Flera aktörer och verksamheter i kommunen arbetar på olika sätt för att alla som lever och verkar i Essunga kommun ska ha förutsättningar för en god hälsa och känna livskvalitet samt att vid behov få information, hjälp och stöttning. Ett led i detta arbetet är att nå ut med kunskap gällande hur du som medmänniska kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad du kan göra om du misstänker att någon mår dåligt. Vi vill därmed uppmärksamma två digitala föreläsningar som Suicide Zero arrangerar i samband med den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Föreläsningarna hålls hösten 2022, den 6 september Länk till annan webbplats. och 15 september Länk till annan webbplats., och är kostnadsfria men du behöver anmäla dig senast dagen före. Respektive datum är länkat till bokningssidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt