Läs mer

Drogförebyggande arbete

Drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson

Öckerömetoden

I Essunga kommun används Öckerömetoden för det drogförebyggande arbetet. Öckerömetodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Metoden har beskrivits som en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus. Uppföljning sker genom årliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt.

Denna sida är under uppbyggnad och mer information kommer inom kort.

Faktablad

Drogvaneundersökning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt