Läs mer

Företagarfrukost på Nossebro Energi 10 januari

Näringslivsstrategin i fokus på årets första träff 2023

Under det gångna året har kommunledningen genomfört ett flertal olika företagarträffar. Det har varit soppluncher men även studiebesök ute hos både industrier och på lantbruk.

- Vilket häftigt näringsliv Essunga kommun har!, säger Cecilia Trolin. Vi har företag som är driftiga, kompetenta, framgångsrika och de växer och söker personal. De bidrar till den positiva befolkningsutveckling som vi ser har skett under året och som är så viktig för kommunens fortsatta resa framåt.

I maj gavs det tillfälle att besöka Essunga plantskola, där både plantor och byggnader vuxit rejält på senare år. Utöver ett digert utbud av trädgårdsväxter och träd så är de uppmärksammade för sin biokolsanläggning för långsiktig hållbarhet. I augusti besöktes fyra olika industriföretag - Främmestadverken, Jonslunds Aluminium, Landqvists mekaniska och Nossebro mekaniska verkstad. Det bjöds på metallförädling, ytbehandling, maskinbearbetning till industrin och framtagande av aluminiumprofiler för de nyfikna besökarna och som imponerades av de kunskaper och framtidsutsikter som presenterades.

I november så var det dags för lantbruksnäringen att visa högteknologi i form av mjölkproduktion och ekologisk kycklingsproduktion. Välskötta och högproducerande företag som utgör en betydande del av den landsbygd som Essunga kommun så tacksamt utgör. Kompetensförsörjningen stod i fokus på höstens sista träff i början på december, där olika medverkande berättade om sina verksamheter och hur man på olika sätt försöker bidra till ökade kontakter mellan arbetssökande och arbetslivet. Bland annat deltog Arbetsförmedlingen, Campus Västra Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund och projektet Livet i Skaraborg samt representanter från kommunens enhet för arbete och sysselsättning.

Nossebro skola 6-9 lyfter nu också att man önskar fördjupa samarbetet med olika arbetsplatser. Detta för att stärka elevernas möjlighet att få en bred bild av möjliga studie- och yrkesvägar. Önskemålet är att kunna komplettera nuvarande insatser med studiebesök på arbetsplatser och/eller besök på skolan av representanter för olika yrken. Kontakta Jonas Engernäs om ni kan erbjuda studiebesök eller om ni vill komma till skolan och informera. Tillsammans utformas då ett upplägg som blir givande för båda parter.

Kompetensförsörjning och betydelsen av fortsatt samverkan

- Vi ser tydligt att kompetensförsörjningsfrågan kommer fortsätta att stå högt på agendan när vi blickar framåt. Här kommer både kommunens och näringslivets samverkan vara av betydelse för fortsatt arbete med att hitta lösningar, säger Cecilia. En del i arbetet är att tillsammans arbeta fram en näringslivsstrategi och detta arbete har redan påbörjats. Nina Bertilsdotter, projektledare, kommer att leda arbetet med strategin.

- En näringslivsstrategi kommer fånga in de gemensamma plattformar som näringslivet och kommunen har, för att samtliga parter ska kunna bidra till Essunga kommuns fortsatta välfärd på bästa sätt, säger Cecilia. En framgångsfaktor är stark delaktighet från såväl kommunen som från näringslivet och därför hoppas vi på att se så många företagare som möjligt vid årets första företagarfrukost den 10 januari. Då står Nossebro Energi som värd och vi kommer ha näringslivsstrategin i fokus. Nina leder träffen och företagarna får också möjlighet att träffa vår nye samhällsbyggnadschef Morten Sörö. Anmälan till frukosten gör man via den här länken.

- Jag vill passa att önska alla företagare en riktigt god jul och ett gott nytt år, samt tacka alla de inom näringslivet som vi haft förmånen att få träffa under 2022 och hoppas kunna träffa er och ännu fler under 2023. Tillsammans med företagen verkar vi för ett gott företagsklimat som gör det attraktivt att vara företagare i Essunga kommun!

För dig som missade senaste företagarträffen den 5 december där kompetensförsörjning finns de presentationsbilder som föreläsarna visade att ta del av här Pdf, 2.7 MB..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt