Läs mer

Samordningsförbundet Skaraborgs utmärkelse ”Det goda Exemplet” till Dahrén AB

Företaget har visat stort engagemang och socialt ansvarstagande

Utmärkelsen firades måndagen den 5 december ute på fabriksgolvet med långbord av tårtor och kaffe till alla anställda med Samordningsförbundet Skaraborg och Essunga kommun på besök med blommor och diplom som överräcktes till VD Håkan Svensson.

Maria Radivoi, arbetsmarknadssekreterare på Essunga kommun lyfter hur Dahrén AB har fångat upp många arbetssökande bland olika grupper i sitt närområde.
- Vi har en lång relation mellan företaget och kommunens tjänstepersoner där Dahrén har ordnat praktikplatser åt kommunens ensamkommande ungdomar medan de gått sin gymnasieutbildning. På så sätt har företaget lärt känna dem och sedan erbjudit dem sommarjobb samt extra helgjobb vilket har mynnat ut i fasta anställningar.

Samordningsförbundet Skaraborg är en strukturerad plattform för samverkan mellan Af, FK, Regionen och 14 av Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet arbetar främst med att finansiera insatser som behövs för att fler personer ska kunna få ett arbete eller börja studera och de delar också ut utmärkelsen ”Det goda exemplet”, ett pris som går till en arbetsgivare som visar ett stort engagemang för socialt ansvarstagande. I år lyder motiveringen:

  • Årets vinnare av utmärkelsen ”Det goda exemplet” har visat på ett stort engagemang för ett socialt ansvarstagande!
  • Arbetsgivaren har möjliggjort för fler att få ett inträde till arbetsmarknaden och därmed en etablering i samhället
  • Arbetsgivaren möjliggör för den enskilda individen att visa sin fulla potential, talang, kunskap och erfarenhet samt förstår att olika kompetens skapar en dynamisk kraft på en arbetsplats.
  • Arbetsgivarens värdefulla arbete bidrar till en väl fungerande integration i Essunga kommun.

Utmärkelsen ”Det goda exemplet” går därför i år till Dahrén AB!

Från Samordningsförbundet deltog Christel Martinsson och Veronica Witte och från Essunga kommun Sofia Palcic, Maria Radivoi och Daniel Norberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt