Läs mer

Här är årets företagare

Årets företagare i Essunga kommun är Hans Bergenholtz på Landqvists Mekaniska Verkstad AB. Han tog hem utmärkelsen under den gala som Nossebroregionens företagare bjöd in till under torsdagskvällen.

Essunga plantskolas ägare Peter Welin, Hans Bergenholtz på Landqvists Mekaniska och Marcus Johansson som driver Smörkullens Skog & Grävtjänst fick motta utmärkelser under företagarkvällen.

Essunga plantskolas ägare Peter Welin, Hans Bergenholtz på Landqvists Mekaniska och Marcus Johansson som driver Smörkullens Skog & Grävtjänst fick motta utmärkelser under företagarkvällen.

 

Även Essunga plantskolas ägare Peter Welin och Marcus Johansson som driver Smörkullens Skog & Grävtjänst fick motta utmärkelser under kvällen.

"70 års erfarenhet – med sikte på framtiden"

Lukas Petersson från Företagarna delade ut priset Årets företagare till Hans Bergenholtz från Landqvists Mekaniska. Motiveringen löd:

Lukas Petersson från Företagarna och Hans Bergenholtz, Landqvists Mekaniska.

Årets Företagare och vinnare har över 70 års erfarenhet av förädling av ett material som många industrier och verksamhetsområden är beroende av. De har en framtidstro och har ständigt växt och utvecklats i kommunen där de med goda ledaregenskaper både motiverat och tagit bra hand om sin främsta tillgång personalen. Genom modern teknik, god kvalité och hög leveranssäkerhet till nöjda kunder sticker företagaren ut från sina konkurrenter. Företagaren är en sann förebild som visar att det fungerar alldeles utmärkt att bo och driva innovativa och lönsamma företag på landsbygden.

Årets tillväxtföretag

Almis pris till Årets tillväxtföretag blev för andra året i rad Smörkullens Skog & Grävtjänst AB och ägaren Marcus Johansson från Kyrkå mottog priset. Motiveringen löd:

Årets pristagare har förfinat och utvecklat sin verksamhet under de senaste åren. Bolaget har specialiserat sig mot speciella grävuppdrag och har därmed skapat sig en egen nisch, där tillväxten varit stark som bidragit till utvecklingen av bolaget. Detta vill vi på Almi uppmärksamma så Årets tillväxtpris 2022 går till Marcus med personal till Smörkullens Skog och Grävtjänst AB.

Skaraborgs Entreprenörspris

Sparbanken Skaraborgs Entreprenörs pris tilldelades Essunga plantskola ägare VD Peter Welin. Motiveringen löd:

Årets Pristagare är en sann entreprenör som verkar i de gröna näringarna. Han är en stor arbetsgivare i kommunen och utvecklar sin verksamhet genom att hitta fler ben att stå på. Han ser sin personal som den viktigaste resursen och under året har man startat upp en konferensanläggning i de nya fina ändamålsenliga lokalerna där både anställda o gäster trivs. Man har under 2022 startat en biokolsanläggning vilken genererar klimatsmart kol som kan ersätta torv och användas i många olika sammanhang. Produkterna som används kommer från närområdet. Samarbeten förs med SLU och forskare i de gröna näringarna för att utveckla ytterligare innovativa klimatsmarta idéer. Årets pristagare är Peter Welin på Essunga Plantskola AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!