Läs mer

Delaktighet och gemensam målbild viktiga för fortsatt näringlivsarbete

Sopplunch blickade framåt och drog lärdomar av året som gått

På onsdagens företagarlunch presenterade kommundirektör Cecilia Trolin en tillbakablick på det gångna året och på de olika näringslivsinriktade aktiviteter som genomförts.

- Det har varit fantastiskt roligt att möta våra driftiga och framgångsrika företagare och tillsammans med dem utforma vägen in i framtiden, säger Cecilia. Det är så värdefullt för vårt fortsatta arbete tillsammans och att vi tar fram en gemensam målbild för hur vi går vidare.

Gruppen fick svara på frågor om vad som varit bra och om det är något man har saknat.

- Det är så viktigt med inspel från näringslivet så att vi gemensamt arbetar oss vidare och det stämmer väl överens med hur vi ser på framtagandet av en ny näringslivsstrategi, säger Daniel Andersson, kommunalråd.

Nina Bertilsdotter, konsult inom näringslivsfrågor, har anlitats för att delta i framtagandet av den här strategin och även hon lyfter betydelsen av att man samverkar när man blickar framåt och sätter mål.

- I processen är det oerhört betydelsefullt med allas delaktighet och att man bestämmer vilka gemensamma och tydliga fokusområden man vill arbeta vidare med. Jan Därnemyr instämmer i Ninas ord. - För att komma framåt är det viktigt att näringslivet är delaktiga.

Även framöver kommer kommunens ledningsrepresentanter delta i träffarna och efter nyår blir det Morten Sörö, ny samhällsbyggnadschef, som kommer att leda kommunens näringslivsarbete.

Daniel och Cecilia tackade för deltagarnas medverkan i lunchen och passade på att bjuda in till nästa företagarträff den 5 december i Malma bygdegård.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt