Läs mer

Vill du veta vad och hur du får bygga på din fastighet?

Nu kan du se alla kommunens gällande detaljplaner digitalt på hemsidan.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under en tid arbetat med att få ut kommens gällande detaljplaner i ett kartverktyg, som nu äntligen är publicerat på hemsidan. Kommunen hoppas att verktyget kan vara ett stöd för invånare och näringsliv som är intresserade av att bygga.

I kartverktyget kan du zooma och panorera till den fastighet du önskar veta mer om, klicka och få upp information om den gällande detaljplanen för området. Planerna kan även sparas ner som PDF.

Du hittar kartvertyget här.

Har du frågor om vad du får bygga eller hur man ska tolka detaljplanen kan du kontakta vår bygglovshandläggare.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas, vad den ska användas till och är juridiskt bindande. Detaljplaner ligger till grund för olika beslut till exempel bygglov.

Det är samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för detaljplanearbetet i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!