Läs mer

Satsning på handledning vid nyrekrytering

Essunga kommun har ansökt och fått medel från Länsstyrelsen för att öka vår förmåga till rekrytering av nyanlända. Ansvarig för projektet är styrgrupp bestående av Sofia Svensson, HR-chef, Sofia Palcic och Daniel Norberg, Enheten för Arbete och Sysselsättning. Anställd rekryteringssamordnare är Lena König.

Projektet går främst ut på att öka förmågan i kommunens verksamheter att handleda kollegor som är nya på jobbet. Kommunen anordnar kurser i handledning, studiebesök och handledarstöd via rekryteringssamordnaren. Projektet riktar sig också mot privata arbetsgivare.

Erfarenhetsmässigt så underlättar en bra handledare nyrekrytering. Det avlastar övrig personal i upplärningsfasen och ger bra förutsättningar att komma in i jobbet så fort som möjligt. Essunga kommun anordnar handledarutbildning vid flera tillfällen under projektets gång och de första tillfällena är 22 och 25 november, fika och lunch ingår under utbildningsdagen. Förfrågan har gått ut till samtliga enheter och det går bra att anmäla intresse samt ställa frågor via epost till Lena König.

Fakta om projektet:

Namn: Ökad förmåga – rekrytering nyanlända

Total budget: 897 983 kr

Pågår: 2022 till och med 2023

Övergripande målsättning: Att projektet samverkar med kommunens rekryteringsbehov samt ge ökade möjligheter för nyanlända att nå egen försörjning så fort som möjligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt