Läs mer

VA-arbete under höst och vinter i Främmestad

Driftsinformation skickas ut via SMS till berörda områden

Under hösten och vintern kommer det utföras underhållsarbete och förstärkning av dagvattenhanteringen i Främmestad. Arbete sker i första hand på Stenhusvägen och Fridhemsvägen men berör även intilliggande vägar. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet samt att man kommer behöva stänga av dricksvattnet vid några tillfällen för boende i området.

Den första avstängningen är planerad till måndag 7 november klockan 8:00-16:00 för hela Främmestad då vi måste byta ventiler på huvudledningen till samhället. Mer information förmedlas via vår SMS-tjänst för driftsinformation.

Hur kommer meddelandena från Essunga kommun att se ut?

Sms kommer att skickas med avsändare Essunga kn. Röstsamtal rings från kommunväxelns nummer, 0512-570 00 där en röst säger “Meddelande från Essunga kommun” innan informationen läses upp.

Min adress finns inte, varför?

Systemet bygger på adresser som finns på tjänster som exempelvis Google maps. Ibland saknas det ett husnummer, eller en adress på landsbygden. Prova att skriva in enbart gatunamnet, och ange Nossebro under stad. Välj sedan din adress, eller adressen närmast.

Meddelandena vi skickar kommer inte att beröra enskilda hushåll, utan större områden inom kommunen, varför den exakta adressen inte krävs.

Vill du lägga till din adress på Google maps, så finns en instruktion här Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt