Läs mer

VA-arbete under höst och vinter i Främmestad

Driftsinformation skickas ut via SMS till berörda områden

Under hösten och vintern kommer det utföras underhållsarbete och förstärkning av dagvattenhanteringen i Främmestad. Arbete sker i första hand på Stenhusvägen och Fridhemsvägen men berör även intilliggande vägar. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet samt att man kommer behöva stänga av dricksvattnet vid några tillfällen för boende i området.

Den första avstängningen är planerad till måndag 7 november klockan 8:00-16:00 för hela Främmestad då vi måste byta ventiler på huvudledningen till samhället. Mer information förmedlas via vår SMS-tjänst för driftsinformation.

Alla kan registrera sig i portalen

Alla som vill ta emot sms från kommunen om exempelvis avbrott i vattenleveransen och om avstängda gator kan registrera sig i portalen Länk till annan webbplats.. Där anger man sitt mobilnummer, sitt namn och adress och mailadress. Uppgifterna gör att rätt meddelande kommer till rätt telefonnummer, då meddelandena i vissa fall avgränsas geografiskt.

Även om du inte bor i Essunga kommun kan du registrera dig i Essungas portal, om du till exempel vill få uppdateringar om avbrott med mera som rör en anhörigs adress.

Har du en arbetstelefon som är registrerad på ett företag på annan ort och vill motta uppdateringar från Essunga kommun, behöver numret registreras i portalen. Detta gäller även telefoner med kontantkort som inte är kopplade till bostadsadressen och då behöver de också registreras i portalen.

Hur kommer meddelandena från Essunga kommun att se ut?

Sms kommer att skickas med avsändare Essunga kn. Röstsamtal rings från kommunväxelns nummer, 0512-570 00 där en röst säger “Meddelande från Essunga kommun” innan informationen läses upp. Mail skickas från no-reply@everbridge.com.

Parallellt med att information skickas ut via sms, så läggs också mer utförlig information skyndsamt upp på kommunens hemsida.

Min adress finns inte, varför?

Systemet bygger på adresser som finns på tjänster som exempelvis Google maps. Ibland saknas det ett husnummer, eller en adress på landsbygden. Prova att skriva in enbart gatunamnet, och ange Nossebro under stad. Välj sedan din adress, eller adressen närmast.

Meddelandena vi skickar kommer inte att beröra enskilda hushåll, utan större områden inom kommunen, varför den exakta adressen inte krävs.

Vill du lägga till din adress på Google maps, så finns en instruktion här Länk till annan webbplats..

Hur vet jag om mitt nummer är inlagt?

Klicka på länken till portalen Länk till annan webbplats., och logga in enligt instruktion. Där ser du om uppgifterna stämmer.

Jag vill inte ha några meddelanden från Essunga kommun, hur gör jag?

Logga in på portalen Länk till annan webbplats., och ange att du vill avaktivera alla meddelanden.

Var sparas uppgifterna?

Everbridge mass notification system bygger på öppen data, och systemet hämtar information från internet, till exempel från Google och andra ställen där kontaktuppgifter finns. Systemet används av flera andra regioner och kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt