Läs mer

Hela regionen har nu hög smittspridning

Pandemiläget påverkar våra verksamheter

Västra Götalandsregionen har återigen rapporterat rekordhög statistik på antalet smittade i vår kommun. Siffrorna mer än fyrdubblades från föregående vecka. Denna utveckling har givetvis varit tydlig även i våra kommunala verksamheter där bland annat smittspårningar och hushållkarantäner stundtals inneburit påfrestningar på bemanningsläget.

Utifrån den nationella prognosen om pandemins utveckling har vi några intensiva veckor framför oss men förhoppningsvis är vi förbi toppen på kurvan inom några veckor. Samlade erfarenheter från pandemins tidigare skede kommer väl till pass nu.

- Då vi har levt med pandemin över en längre tid har vi erfarenheter och kunskaper som vi nu tar med oss in i den här situationen med en ökad smittspridning i samhället. Vi har sedan tidigare upprättat prioriteringsordningar som vi nu kan arbeta utifrån och ta till om vi skulle behöva. Det kan innebära att vi tillfälligt inte kan utföra alla beviljade insatser. Vi ser också över möjligheterna att omfördela personal inom sektorn för att på så sätt stötta där personalbehovet är som störst, säger Björn Franke, chef social sektor.

Utvecklingen innebär därför att vi fortsätter att avråda från besök på våra äldreboenden Kerstinsås och Lindbacken och restaurang Kaveldunet håller fortsatt stängt. Kontakta avdelningarna om du har några frågor som rör dina anhöriga.

Skolstarten efter jullovet har varit hanterbar, meddelar Tina Hededal, chef utbildningssektor. - Extra skolbussar är insatta och vi fortsätter att arbeta för att undvika trängsel i alla skolmiljöer. Nossebro skolas aula används även fortsättningsvis för att glesa ut eleverna under måltiderna och därför går inte lokalen att hyra. Vi gör allt vi kan för att i det här läget ta emot friska barn i förskola, skola och fritidshem men förvärras personalläget ytterligare kan vi till exempel vara tvungna att gå över till fjärrundervisning eller korta öppettiderna inom förskola och fritids, inflikar Tina.

- Vi vill ha en ha en långsiktighet i vår hantering av bemanningssituationen och ser inte att stora förändringar i verksamheten är att eftersträva. Det skulle i nuläget vara oerhört resurskrävande att göra större omstruktureringar av arbetsuppgifter och att hålla i massintroduktioner och vi vill jobba mer långsiktigt när det kommer till att lösa bemanningsuppdraget, säger Sofia Svensson, HR-chef.

Just nu är behovet av vikarier som störst inom förskola, skola och fritidshem. Har man utbildning eller personlig lämplig så efterfrågas det barnskötare, personal på fritids och lärarvikarier. - Vi är många som älskar vårt jobb med människor, såväl barn och unga som gamla! I dessa tider prövas vi mer än någonsin och där ser vi att många av våra fantastiska medarbetare gör enorm skillnad, säger både Tina Hededal, chef utbildningssektor och Björn Franke, chef social sektor. Känner du dig kallad får du gärna söka dig till våra verksamheter om du har utbildning eller lämpliga erfarenheter. Välkommen med din intresseanmälan via essunga.se/ledigajobb.htm.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt