Läs mer

Vård och omsorg inför förstärkta smittskyddsrutiner på grund av ökad smittspridning

Besök på särskilda boenden undanbes och restaurang Kaveldunet stängs

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 undanber vi oss besök på särskilt boende, det vill säga på Kerstinsås samt på Lindbacken med start i dag måndag 3 januari och två veckor framöver. Restaurang Kaveldunet kommer att stänga från och med i morgon tisdag 4 januari, och alla av utomstående bokade aktiviteter kommer att avbokas på Kerstinsås.

De förstärkta smittskyddsrutinerna innebär att all personal ska använda både visir och munskydd i all verksamhet som är vårdlokaler. Som vårdlokal kan räknas lokaler där vård och omsorg eller behandling av patienter/omsorgstagare bedrivs, liksom gemensamhetsutrymmen och biutrymmen i anslutning till dessa. Det inkluderar personalutrymmen för vård- och omsorgspersonal i byggnader som inte är vårdbyggnader (t.ex. för hemtjänst, hemsjukvård). Kontor, verkstäder med mera där patienter/omsorgstagare, besökare eller vård- och omsorgspersonal inte vistas ingår inte.

Biblioteket håller stängt under måndagen den 3 januari.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt