Läs mer

Nu finns resultatet från SCB:s medborgarundersökning 2021

Essunga kommuns invånare har talat!

Under hösten 2021 har Essunga kommun deltagit i Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning. Det är en årligt återkommande undersökning som Sveriges kommuner har möjlighet att delta i och i år var det 161 kommuner som valde att ingå. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB skickade ut undersökningen till 1 000 slumpvis utvalda medborgare i vår kommun och totalt var det 415 stycken som svarade, det vill säga 42 %. Det fullständiga resultatet presenteras på SCB:s hemsida den 20 december Länk till annan webbplats. (I SCB:s statistikdatabas väljer du rubriken Demokrati där du hittar Medborgarundersökningen)

SCB lyfter några snabba fakta från undersökningen. Det var hela 91 % av kommunens invånare som tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 29 % av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter och 84 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 59 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

- Medborgarundersökningen ger oss viktiga kunskaper om områden vi är bra på och ska vara stola över men också verksamhetsområden som vi behöver satsa extra på för att skapa utveckling framåt. Jag är verkligen glad för att så många valt att besvara enkäten. Det är tillsammans vi kan göra skillnad, säger kommundirektör Anna Liedholm.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt