Läs mer

Intresserad av småhustomter i vår kommun?

Anmäl dig till kommunens tomtkö!

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar aktivt med planering för nya bostäder, både på strategisk nivå men också med att genomföra redan antagna detaljplaner. I Nossebro tätort tittar man på vilka områden som kommunen kan exploatera för småhusbebyggelse inom närliggande tid.

I kommande projekt där kommunen kommer att erbjuda småhustomter, kommer tomterna att fördelas enligt kommunens tomtkö. Det är därför viktigt att du som är intresserad av att köpa en tomt, anmäler dig till kommunens tomtkö.

Det gör du genom att kontakta mäklare Amanda Holsendahl, Mäklarhuset Vara-Lidköping. Anmälningsavgiften på 500 kr är en engångsavgift och betalas in i samband med anmälan. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt.

Mer information finns att läsa i kommunens riktlinjer för kommunal tomtkö Pdf, 391.7 kB. (Pdf, 391.7 kB).

Lediga tomter

Drömmer du om ett nytt hus?
Genom Essunga kommuns tomtkö säljer, Mäklarhuset Vara-Alingsås, på uppdrag från kommunen villatomter till privatpersoner.

Är du intresserad av att ställa dig i tomtkö eller köpa en tomt, kontakta mäklare Amanda Holsendahl, Mäklarhuset Vara-Lidköping, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Gå med i tomtkön
För att få köpa en ny tomt måste du vara registrerad i Essunga kommuns tomtkö. Genom tomtkön får du information om nysläppta tomter och möjlighet att köpa en tomt. Anmälningsavgiften på 500kr är en engångsavgift och betalas in i samband med anmälan.

Så här går en försäljning till

Försäljning av nya tomter
När nya tomter är klara för försäljning, får de som är registrerade i tomtkön information och möjlighet att anmäla intresse. Vid flera intressenter för samma tomt erbjuds tomten först till den som har stått längst i kön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som visat intresse för samma tomt och som står näst i tur i kön.

Tomter som redan erbjudits till tomtkön, men där det saknas intressenter kan säljas omgående till intresserade köpare oavsett om man står i tomtkön eller inte.

Pågående tomtförsäljningar

Det finns lediga tomter i:
Nossebro
Essunga kyrkby
Främmestad
Jonslund

Kommande tomtförsäljningar

Stallabäcken, Nossebro

Industritomter och exploateringstomter

Är du intresserad av att etablera dig i Essunga kommun och söker mark för att bygga på. Kontakta då Samhällsbyggnadsenheten, Essunga kommun.

Riktlinjer för kommunal tomtkö Pdf, 391.7 kB. (Pdf, 391.7 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt