Läs mer

Möte angående VA i Främmestad

Den 5 oktober kl. 18 bjuds berörda av översvämningarna i Främmestad in till ett möte i Främmestad bygdegård. Mötet syftar till att informera om hur man arbetar med VA-frågorna i området samt ge möjlighet till att ställa frågor.

Efter sommarens översvämningar med kraftig nederbörd som drabbade Främmestad och andra orter i våra kranskommuner, pågår ett utredningsarbete för att bedöma status på befintligt ledningsnät. Efter utredningen kommer materialet att lämnas till VA-projektör för fortsatt arbete där åtgärdsförslag tas fram där det är möjligt. Mötet kommer att lyfta detta arbete samt informera om tidigare planerade och pågående arbeten. Efter informationen finns det möjlighet till frågestund om tekniska lösningar med VA, försäkringsbolag och VA-projektör vid småbord. På mötet deltar kommunalråd Daniel Andersson, samhällsbyggnadschef Cecilia Trolin, enhetschef Bjarne Hurtig samt försäkringsbolaget Länsförsäkringar och en VA-projektör från AFRY (fd ÅF).

Fastighetsägarna ska om de inte redan gjort det anmäla till sina försäkringsbolag om skada har skett.

För den som inte kan delta på mötet ges möjlighet att ta del av informationen via en sammanfattning på den här sidan.

Fika serveras (kaffe och smörgås).

Mötet uppmanar besökare att följa rådande rekommendationer gällande covid-19 såsom att vara uppmärksamma på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma, undvika kontakt med andra människor och testa dig. Läs mer på krisinformation.se Länk till annan webbplats. om vad som gäller för just dig.

Anmälan görs senast den 3 oktober via den här länken. Uppge specialkost.

Välkomna!

Obs. Det är nu två olika möten som kommunen bjuder in till i Främmestad. Dels ett informationsmöte den 29 september angående tidigare genomförd tätortsvandring, dels möte gällande VA den 5 oktober. Vi ber berörda att iaktta mötenas skilda syften och innehåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt