Läs mer

Anhörigstöd för dig som vårdar en närstående

Rekreationsdag för anhöriga och möjlighet att få dela upplevelser

Värme och sol, fantastisk mat, underhållning och välbehövlig avkoppling. Alla ingredienser för en lyckad dag fanns med då anhörigstödets rekreationsdag på Piperska i Lundsbrunn arrangerades. Att få tillfälle till trevlig samvaro med andra i liknande situation är ett av anhörigstödets målsättning, säger Lena Svensson, anhörigstödjare. Det är viktigt att kunna dela tankar och erfarenheter och att veta att man inte är ensam om sin situation samt att det finns stöd att få.

De årliga rekreationsdagarna är en av de stödformer som erbjuds via anhörigstödet i Essunga kommun. Vår anhörigkonsulent inom äldreomsorgen och funktionsvariationsomsorgen Lena Svensson kan på olika sätt stödja anhöriga som vårdar, hjälper eller stöttar någon närstående.

Det kan exempelvis vara genom enskilda samtal om man behöver prata med någon om sin situation – Ibland leder samtalet till att behov upptäcks och då kan man gemensamt komma fram till lösningar som kan underlätta både för den anhörige och den närstående. Anhörigstöd har tystnadsplikt och inga journaler förs så allt som sägs är mellan den anhörige och anhörigkonsulenten.

Förutom samtal finns också annan hjälp och stöd att få i kommunen för den anhörige. Det kan handla om avlösning i hemmet, avlösningsplats (även kallat växelvård), trygghetslarm, hjälpmedel, matdistribution, fixartjänst med mera. - Som anhörigkonsulent kan jag informera om de olika stöd som finns att få i kommunen och vägleda och underlätta kontakten med olika delar av vårdkedjan. Anhörigstödets målsättning är att vara individanpassat och obyråkratiskt, att den anhörige ska känna stöd och få reda på vilka möjligheter som finns utifrån den situation man befinner sig i, säger Lena.

Vill du veta mer om anhörigstödet i Essunga kommun, välkommen att kontakta Lena på telefon 0512- 570 28 eller via epost till Lena Svensson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt