Läs mer

Väg 2504 stängs 30 augusti – 12 september

Trafikverket bygger ut E20 Vårgårda-Ribbingsberg till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Med start den 30 augusti spränger man berg och förbereder för arbetet med en ny bro som i framtiden kommer leda trafiken över den nya E20.

Med anledning av de arbeten som startar stängs väg 2504 mellan Fåglum och befintlig E20 under två veckor. Trafiken leds om norr ut via Fåglum och Barne-Åsaka.

Trafikpåverkan 30 augusti - 12 september

Trafiken leds om norr ut via Fåglum och Barne-Åsaka, följ orange hänvisning. Regional busstrafik och skolskjutstrafik trafikeras av Vårgårda buss. Linjetrafiken kommer gå som vanligt och inga hållplatser dras in. Vid eventuell ändring av skolbuss har kommunen kontakt med de som blir berörda.

Från och med 20 september kommer man även att leda om trafiken från E20 vid Rasta till en intilliggande lokalväg med sänkt hastighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!