Läs mer

Ny skyltning för Hälsans stig

Motion för alla på lättillgängligt promenadstråk

Hälsan stig som koncept har funnits sedan 1995 och syftet med sträckan är att uppmuntra till lättillgänglig motion där alla kan ta sig fram. I vår kommun finns sedan ett antal år en Hälsans stig i Nossebro och slingan är cirka 5 kilometer lång. Nu har det gjorts en insats för att förtydliga var sträckan går och det har satts upp fler skyltar som visar var man ska gå.

- Den bästa fysiska aktiviteten är den som blir av, betonar Madelene Engvall, folkhälsostrateg. Din kropp är byggd för rörelse och när du rör dig händer mycket i kroppen som gör att du blir piggare, starkare, minnet blir bättre, blodtrycket sjunker, balansen stärks och du sover bättre. Man kan givetvis välja att gå vilken riktning som helst på Hälsans stig och hur långt man känner och orkar. Marie-Louise Svensson (M), ordförande i folkhälsorådet instämmer. - I Essunga kommun har vi en fantastisk natur nära inpå knuten och genom detta mycket goda förutsättningar för friluftsliv i rika och unika natur- och kulturmiljöer. Det finns motionsspår, vandringsleder, cykelleder, utegym och för barnen finns det många lekplatser och en ”inte-nudda-marken-bana” vid utegymmet. Elljusspåret i Främmestad är också något vi vill lyfta, säger Madelene. Det finns mer information om dessa på skyltar vid Bergevi idrottsplats i Främmestad och på kommunens turistwebb.

Hälsans stig i Nossebro

Madelene lyfter vidare betydelsen av motion. - Idag är vi mer stillasittande än någonsin och då är all rörelse viktig - att cykla istället för att åka bil, ta trapporna istället för hissen, plocka svamp, städa eller ta en promenad. Ta gärna fler korta rörelsepauser under dagen än en lång. Utevistelse och fysisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer är bra för alla. När det gäller barn stimulerar dessa miljöer barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin kropp kan också fokusera på att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp är att pröva den genom att balansera, kana, klättra, hoppa och springa. Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i gröna miljöer har bättre nattsömn och har färre infektionssjukdomar. - Det är aldrig för sent att börja. Och det kommer ge dig stora hälsovinster. Kom ihåg att den bästa träningen är den som blir av och att varje steg räknas!

Tips!

Vad gäller i naturen?

Vår fantastiska Allemansrätt är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Se gärna Naturvårdsverkets film för att lära dig mer! Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt