Läs mer

Skolavslutning för kommunens skolor

I Essunga kommuns grundskolor kommer skolavslutningen att vara annorlunda även i år. Det kommer inte hållas några större samlingar utan varje klass har avslutning i klassrummet tillsammans med klasslärare/mentor. Med hänsyn till de nationella riktlinjerna får vårdnadshavare och andra anhöriga inte delta.

Skolavslutningen för årskurs 9 sker tisdagen den 15 juni

Årskurs 9 firas vanligtvis lite extra med vagnskortege och lärarmiddag. Traditionsenligt firande kan vi inte genomföra i år. Vi kommer fira våra 9:or även i år, men med anpassningar på grund av covid-19.

Eleverna börjar kl. 12.00 och slutar kl. 15.10. Skolskjuts går hem kl. 15.17.
Elever som inte kan ta sig till skolan på egen hand anmäler det till sina mentorer. Avslutning, inklusive lunch, med mentorer och rektor sker klassvis.

Skolavslutningen från förskoleklass till och med årskurs 8, grundsärskola och gymnasiesärskola sker onsdagen den 16 juni

Avslutning med respektive klasslärare sker klassvis.

Bredöls skola
Eleverna börjar kl. 08.20 och slutar kl. 10.10. Skolskjuts går hem kl. 10.20

Jonslunds skola
Eleverna börjar kl. 08.10 och slutar kl. 10.20. Skolskjuts går hem kl. 10.30

Nossebro skola F-8, grundsärskola och gymnasiesärskola
Eleverna börjar kl. 08.30 och slutar kl. 10.00. Skolskjuts går hem kl. 10.10

Med förhoppning om en fin och minnesvärd skolavslutning, även om den är annorlunda än traditionellt.

Vid frågor, kontakta respektive rektor.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!