Läs mer

Inga kända fall av covid-19 inom Essunga kommuns utbildningssektor

Det har kommit till vår kännedom att det kan finnas en ryktesspridning i vårt samhälle om ett stort antal fall av covid-19 inom kommunens verksamheter för skola och barnomsorg. De här uppgifterna vill vi bemöta med följande uttalande.

- Det är glädjande att vi idag kan meddela att inom kommunens utbildningssektor för tillfället inte har några kända fall av covid-19. Detta gäller såväl barn och elever som personal inom barnomsorg, skola, kost och lokalvård. De åtgärder och insatser som för ett par veckor sedan genomfördes, främst för elever i årskurs 6-9, ser ut att ha haft stor effekt och begränsat smittspridningen i våra verksamheter, säger Tina Hededal, chef utbildningssektor.

Klicka här för mer information om hur vi agerar vid misstänkt smitta i våra verksamheter. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt