Läs mer

Svenskt näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i kommunen

En viss nedgång i resultatet för Essunga kommuns del

Nu har resultatet från Svenskt näringslivs enkätundersökning Länk till annan webbplats. kommit, där landets företagare getts möjlighet att tycka till om företagsklimatet i den kommun de är verksamma. För Essungas del har resultat blivit något sämre än förra året och visar på en liten nedgång. Resultatet går från 4,0 under 2019 till 3,86 2020. Detta innebär att vi bland Sveriges 290 kommuner placerar oss på plats 27.

- När det gäller resultatet så ser vi visserligen en liten nedgång i årets resultat, men den är verkligen på marginalen. En något större nedgång såg vi i förra årets mätning och det vi ser i år är snarast att den består, säger Rudolf Antoni, regionchef Svensk Näringsliv. Det resultat vi talar om då är det sammanfattande omdömet vilket är företagens svar på frågan om de ska bedöma företagsklimatet i kommunen i sin helhet. En slags magkänsla helt enkelt. Och vi bör även säga att ett resultat som är snudd på 4 är ett mycket bra resultat, fortsätter han.

Skaraborgs kommuner  i enkät 2020

- Det är tråkigt att siffran är lägre i år än förra året, säger Pernilla Nilsson, näringslivsutvecklare i Essunga kommun. Som resultatet i enkäten visar så kommer minskningen både från mjuka och hårda faktorer. Mjuka faktorer handlar om service och bemötande, dialog med kommunen och attityden från politiker och tjänstemän. Här måste vi bli bättre överlag inom organisationen och många aspekter inom kommunens möten med näringslivet behöver ses över för att förstå hur vi kan bli ännu bättre. De hårda faktorer som försämras utifrån enkätsvaren är mobilnät och bredband. Rudolf Antoni lyfter att detta kan ha en koppling till pandemiåret som har ökat trycket på digitalisering hos företagen och därav behovet av bra uppkoppling. När företagen i Essunga specifikt fått frågan vad som är viktigast att förbättra i företagsklimatet är det hårda faktorer som lyfts som viktigast: fler bostäder, bättre lokal infrastruktur och bättre mobilnät och bredband.

- För att vi ska få ett mer nyanserat svar och en ökad tydlighet i återkopplingen från näringslivet håller vi en kontinuerlig kontakt med företagarna, lyfter Pernilla Nilsson. Under pandemin har vi givetvis fått anpassa detta efter gällande rekommendationer men vi har haft digitala företagarfikan och regelbundet ringt till företagarna för att stötta i krisen. Vi har även sedan en vecka tillbaka träffar utomhus vid Aktiva Stallaholm för att samtala med företagarna. Vårens sista diggifika äger rum den 11 juni och uteträffarna är den 15 juni, 28 juni (två träffar samma dag). Vi uppmuntrar våra företagare att delta och delge oss sina åsikter. Vi har även en digital enkät riktad till våra företagare där man kan lämna svar anonymt om man så vill. Givetvis kan man ringa om man vill ha en dialog, säger Pernilla Nilsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt