Läs mer

Om hantering av misstänkt smitta i våra verksamheter

Hög smittspridning i vårt lokalsamhälle

De gångna veckorna har det rapporterats om hur covid-smitta tagit sig in i våra verksamheter och det är med stor oro som vi nu också ser i myndigheternas statistikrapportering hur det finns hög smitta i samhället. Vi måste därför återigen uppmana alla att fortsätta hålla ut och följa myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Det är inte över än.

Vi ser också ett behov av att förtydliga vad det är som gäller för skolans verksamheter och hur man agerar när det finns eller har funnits misstankar om smitta och när smittspårning har satts igång.

- Det är mycket förståeligt att det finns en oro, när nu smittspridning tagit sig ner i yngre åldersgrupper och vi gör verkligen allt vi kan när det uppstår misstanke om smitta eller när någon är bekräftad med smitta, säger Tina Hededal, chef utbildningssektor. Vi står i kontakt med Smittskydd Västra Götaland och följer noggrant de riktlinjer som utfärdats för skolverksamheter Länk till annan webbplats.. När vi häromveckan fick en personal med konstaterad smitta startades direkt en smittspårning, vilket innebär att man kartlägger vilka som kan ha varit utsatta för smitta från det att symtom uppstått och 48 timmar bakåt. I det här fallet innebar det att fyra skolklasser ingick i smittspårningen. För att provtagningsförfarandet skulle snabbas på gjordes en överenskommelse med vårdcentralen om att låta eleverna få testa sig på skoltid, så testkit hämtades från vårdcentralen till skolan. Ett flertal elever ville ha hjälp med provtagningsförfarandet så hanteringen var ganska omfattande och resurskrävande.

Smittspårning i sig innebär dock inte att man ska stänga ner verksamheter. Det är skolplikt som gäller och så länge inga elever visar symtom eller konstateras med smitta förändrar alltså smittspårningen inte kravet på att skolundervisning ska bedrivas. Skulle däremot en elev uppvisa symtom ska eleven inte vara i skolan. Nu liksom tidigare har vi fortsatt med anpassningar av alla utrymmen, årskurser hålls isär, elever får vara utomhus så mycket det går, alla ut- och ingångar används för att minimera risken för trängsel, skolmatsalar i extra lokaler, extra skolskjutsar, extra städ och givetvis gäller även regler om att hålla avstånd för personal och deras utrymmen är hårt reglerade utifrån smittskyddsåtgärder.

Den ovanligt stora smittspårningen gav först under sen fredagseftermiddag tillbaka några positiva provsvar och kontakt togs direkt med Smittskydd Västra Götaland som då enligt uppsatta rekommendationer gav direktivet att om en klass har fler än två smittade ska skolan bedriva distansundervisning i sju dagar. Detta följde skolan och beslutade om distansundervisning under nästkommande vecka för elever i åk 6-9. Detta innebar att eleverna utöver rekommendationen om sju dagar, var borta från skolan under tio dagar. De flesta uppvisar symtom inom 3-5 dagar.

Smittskydd uppger nedanstående scenarion för när skolplikten kan åsidosättas vid ett infektionsutbrott som innefattar flera personer:

  • Om flera fall (> 2) med covid-19 inträffar i en klass inom en period av tio dagar och som dessutom har varit smittsamma i klassen, kan det finnas anledning att snabbt vidta åtgärder för att bromsa fortsatt smittspridning (”kyla ner”). Man kan då under en kortare period (max en vecka) överväga distansundervisning.
  • Åtgärder kan också övervägas vid enstaka eller ett fåtal bekräftade fall (lärare eller elev) om samtidigt ungefär en tredjedel av eleverna är frånvarande. I det läget behöver man dock också skaffa sig information om vad som orsakar frånvaron: covidmisstänkta symtom, oro för covid, eller annan typ av infektion, t. ex. magsjuka? Åtgärden ska gälla den drabbade klassen, inte hela skolan eller parallellklasser.
  • Är situation liknande i flera klasser eller om det finns en gemensam aktivitet utanför den enskilda klassen som kan ha lett till smittspridning till flera, bör smittskyddet kontaktas för att ge råd i utredningen.

- Vi har alltså inte mandat att stänga ner skolan om inte smittan är så stor att en smittskyddsläkare säger att vi behöver använda oss att distans- och fjärrundervisning, lyfter Tina Hededal. Närundervisning spelar också en viktig roll för barn och ungas mående, vilket undersökningar gjorda under pandemin visar. Barnen behöver sin vänner men också den trygghet som skolan innebär för många. Återigen, nu måste vi i hela samhället hjälpas åt att hålla i och hålla ut, hålla avstånd och vara kvar i bubblan ett tag till. Det är inte bara i skolan som är drabbad utan tyvärr har det tagit sig in i skolan som är en stor arbetsplats. Med de nya mutationerna som smittar barn och unga i större utsträckning så är den ju känsligare.

Det är viktigt att vårdnadshavare hör av sig om det finns konstaterad covid-smitta i hemmet. Skolan kan lämna ut testkit om eleven ingår i smittspårning men testningen kommer att få göras hemma, vilket kan gå snabbare än om man behöver få en tid på vårdcentralen.

Vårterminen närmar sig sitt slut och även i år kommer skolavslutningarna att bli påverkade av pandemin. - Vi ska göra den som festliga som möjligt men de kommer se ut som förra året. Vi blandar inte klasser, inga vårdnadshavare eller syskon. Årskurs nio kommer att ha en festlig avslutningslunch men inget stort i idrottshallen eller någon vagnskortege. Mer information om avslutningarna kommer längre fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt