Läs mer

Vill du vara med och bygga det framtida Essunga kommun?

Markanvisningstävling kvarteret Skatan i Nossebro

Essunga kommun bjuder in till deltagande i jämförelsesförfarande inför försäljning av fastigheten Skatan 9 för uppförande av bostäder. Genom att bjuda in intresserade exploatörer får kommunen ta del av olika projektidéer för markområdet och utvärdera inlämnade förslag för att välja den exploatör som kommunen anser uppvisa det bästa förslaget.

Intresseanmälan består av att utforma fastigheten som ska bebyggas. Anmälan ska utgå från i denna markanvisning uppställda inlämningskrav. Alla är välkomna att delta genom att skicka in en intresseanmälan.

Utvärderingen av tävlingsförslagen sker i två steg, Först görs en bedömning om samtliga grundläggande krav är uppfyllda. Förslag som inte uppfyller kraven kan komma att förkastas. Därefter sker ett strukturerat arbete där förslagen bedöms utifrån uppsatta bedömningskriterier. Utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag sker gemensamt av en bedömningsgrupp som består av tjänstemän från samhällsbyggnadsavdelningens olika enheter.

Kvarteret Skatan

Kvarteret Skatan sett från Bergsgatan

Kvarteret Skatan har ett attraktivt läge som kan erbjuda ett högkvalitativt boende med närhet till allt som staden har att erbjuda. Målet med projektet är att skapa ett attraktivt och kvalitativt boende med rimliga priser och en byggnation som passar in i den befintliga stadskulturen.

Kommunen arbetar aktivt med att utveckla markanvändningen för att kunna erbjuda attraktiva boenden i varierade former, så att fler ska kunna bosätta sig i kommunen. Det är en viktig del i visionen att nå 10 000 invånare år 2040.

Bilagor

Inlämning av bidrag

Anmälan kan lämnas i digital form via e-post, USB-minne eller i pappersformat.

Intresseanmälan ska märkas med ”Intresseanmälan Kvarteret Skatan 9” och
e-postas till samhällsbyggnad@essunga.se eller skickas till:

Essunga kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Att: Sanna Fransson
465 82 Essunga

Tidplan

v.16 2021 - Publicering av inbjudan till markanvisning

v.22 2021 6 juni kl.23:59 - Sista dag för inlämning av frågor

v. 24 2021 20 juni kl. 23:59 - Sista dag för inlämning av intresseanmälan

v.26 2021 - Vinnande bidrag utses

Huvudansvaret för slutligt val är Cecilia Trolin, Samhällsbyggnadschef.

Frågor och svar

Alla frågor rörande denna markanvisningstävling ska skickas till sanna.fransson@essunga.se senast 2021-06-06 och kommer att besvaras snarast möjligt till alla leverantörer. Inkomna frågor och svar kommer att läggas upp på hemsidan en gång/vecka.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt