Läs mer

Fortsätt följa myndigheternas råd och håll avstånd även om du är vaccinerad

VGR rapporterar hög smittspridning i vårt område och de har förlängt de regionala rekommendationerna till 2 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland och den är även hög i vår kommun. Smittskyddsläkare har beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation. Läs mer om de regionala rekommendationerna här (VGR:s hemsida). Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har den 16 april gått ut med nya anpassade rekommendationer för vaccinerade Länk till annan webbplats. som innebär lättnader inom vissa områden. Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället.

Följande råd och rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

  • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
  • Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren.

På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!