Läs mer

Beslut om återgång till närundervisning för samtliga elever på Nossebro skola åk 7-9

Från och med måndag 25 januari kommer elever i årskurs 7-9 återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler.

Beslutet att återgå till närundervisning är taget utifrån rådande situation och smittspridning i Västra Götaland och Essunga kommun. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar inte längre en generell distansundervisning för högstadiet utan uppmanar istället skolorna att göra det möjligt att hålla avstånd på andra sätt.

På Nossebro skola arbetar vi med flera olika åtgärder för att vår verksamhet ska kunna bedrivas utan risk för trängsel vare sig bland våra elever eller bland lärare och övrig personal. Vårdnadshavare har fått information via skolappen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!