Läs mer

Beslut om tillfällig delvis stängning av grundskolan årskurs 7-9 samt beslut om fjärr- och distansundervisning 

Smittspridningen av covid-19 i regionen har fortsatt under jul- och nyårshelgerna. Under veckorna före jul såg vi dessutom en ökning av antalet fall i grundskolans högre åldrar.

Utifrån rekommendation av smittskydd i Västra Götaland har utbildningsnämnden i Essunga kommun beslutat att fjärr- och eller distansundervisning ska bedrivas från 11 januari till och med 24 januari för elever i grundskolans årskurs 7-9.

Elever i behov av särskilt stöd ska kunna fortsätta att delta i undervisning i skolans lokaler. Detsamma gäller för elever som har fysiska, psykiska, eller av andra skäl är i behov att delta i utbildningen i lokalerna. Berörda elever och vårdnadshavare kommer informeras av skolans personal. Elever som i hemmet saknar internetuppkoppling är också välkomna till skolan.

Beslutet gäller inte förskolan, grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6 eller särskolan. Alla förskolor och skolor arbetar med anpassningar för att minska smittspridningen. Vi följer rekommendationer genom att tvätta händer och hålla avstånd. Vi ska alla vara försiktiga och stanna hemma vid minsta symtom.

Vårdnadshavare har fått information via skolappen och ombeds höra av sig till barnets förskola/skola om de har frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt