Läs mer

Preliminär start för vaccination inom kommunens verksamheter under vecka 2

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för att genomföra vaccination mot covid-19. Det innebär att de sköter distributionen inom vår regionen och för att vaccinationen ska kunna genomföras. Regionen erbjuder vaccinet till invånarna enligt beslut tagna i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommunens roll innebär ett ansvar för att utföra vaccinationen på de brukare som finns inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård samt deras anhöriga. Detta innebär att personer boende på Kerstinsås eller på Lindbacken eller de som är inskrivna inom hemsjukvården samt deras vuxna hushållskontakter kommer att erbjudas vaccination från kommunen hälso- och sjukvårdsenhet. Vård- och omsorgspersonal kommer däremot att erbjudas vaccin via regionen, liksom övrig allmänhet.

- Vi står startklara att vaccinera när vaccinet kommer till kommunen, uppger Agneta Andersson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Essunga kommun. Preliminär start är vecka 2. Vi följer de prioriteringsbeslut som tas regionalt kring vaccineringen.

- Vaccinet är efterlängtat och innebär en förhoppning om att vi så småningom kommer kunna leva ett vardagsliv igen, efter pandemin. Men de rekommendationer och restriktioner som införts kommer inte att försvinna över en natt i och med att vaccinationen påbörjats. Hur kommunala verksamheter påverkas är därför svårt att sia om i detta inledande skede, säger Björn Franke, chef social sektor. 

Läs mer om regionens arbete kring vaccinationen på Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats..

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Vårdguiden 1177:s hemsida Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt