Läs mer

Höjd risk för fågelinfluensa

Efter utbrott av fågelinfluensa i flera europeiska länder, bland annat Tyskland och Storbritannien, beslutade Jordbruksverket den 6 november om att höja skyddsnivån till nivå 2.

Det finns nu även konstaterade fall i Sverige.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte skulle gå att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.

Det är viktigt att du som djurhållare uppmärksammar förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor.

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns många vanliga frågor och svar om fågelinfluensan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!