Läs mer

Säker skolgård för våra barn

Hänvisningar till parkeringar för föräldrar som ska hämta och lämna barn

Arbetet med att säkerställa säkerheten för våra barn på skolområdet har fortgått. Korttidsparkering på Kvarngatan 30 gäller nu för 30 minuters parkering dit vårdnadshavare hänvisas när barn ska lämnas och hämtas under skoldagen. Även parkering utanför idrottshallen, på Stureplan och vid biografen kan nyttjas vid dessa tillfällen. Infarten till skolområdet vid aulan är nu tydligt avgränsad med hjälp av betonghinder. Arrangemanget är avstämt med räddningstjänst så att deras fordon har den åtkomst de behöver. Vi ber er observera att parkeringen vid skolköket endast gäller för varutransporter och personal och ska inte användas när man stannar för att hämta eller lämna barn.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt