Läs mer

Kommunens anhörigstöd i samarbete med Svenska kyrkan

I höst erbjuds samtalsgrupper för dig som förlorat en anhörig eller nära vän

Under hösten planeras ett samarbete mellan anhörigstödet i Essunga kommun och Svenska kyrkan i form av en samtalsgrupp med temat ”Samtal i sorg”.

Nu finns möjligheten för dig, oavsett ålder, som mist en anhörig eller en nära vän, att i en mindre grupp samtala om det som skett i samband med den anhöriges/ vännens bortgång.

Vi träffas 7 gånger, coronaanpassat, i församlingshemmet i Nossebro följande datum:

13 okt, 20 okt, 3 nov, 17 nov, 1 dec, 15 dec, 12 jan

Anmälan senast 7 oktober

Anmälan och information till Annelie Lidén på telefon: 0512- 30 00 03 eller mail: annelie.liden@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Annelié Lidén (diakon, Essunga pastorat) och Lena Svensson (anhörigkonsulent, Essunga kommun)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt