Läs mer

Nationellt besöksförbud på äldreboenden upphör 1 oktober

Lokala restriktioner är framtagna och gäller fortsättningsvis för besökanden

Det nationella besöksförbudet på våra äldreboenden upphör den 1 oktober. Vi kommer dock fortsatt att ha vissa restriktioner när det gäller besök. Detta har vi för att skydda våra äldre som ännu ingår i utpekade riskgrupper (uppdaterad 30 sept).

Till dig som besökare på särskilt boende

Vi i Essunga kommun vill göra det bästa för de som behöver vår hjälp. Just nu har vi en ansträngd situation där vi måste förhålla oss till den rådande pandemin.

Från den 1 oktober 2020 har regeringen hävt beslutet om besöksförbud till SÄBO, något som vi välkomnar i Essunga.

För att minska risken för smitta följer vi myndigheternas rekommendationer om hur ett tryggt besök ska gå till.

Fortfarande kvarstår det många regler och rutiner som måste efterföljas vid besök, och vi hoppas att du som besökare har förståelse för detta. Vi gör allt för att covid-19 inte ska komma in på våra boenden. Detta innebär att vi följer myndigheternas rekommendationer, och att vi kan komma att ändra förutsättningarna för besök om samhällsspridningen ökar.

Rutiner för besök från 1 oktober 2020

Ring innan besök för att säkerställa att den ni önskar besöka inte har symptom.

• Gullviva 0512-571 40

• Mandelblom 0512-571 43

• Vallmo 0512-571 37

• Blåklint 0512-571 34

• Lindbacken 0512-571 50 0512-571 51

När ni kommer till Kerstinsås eller Lindbacken ringer ni på klockan vid entrén och väntar på att personal möter upp.

Innan besök så tvättar både den boende och besökaren händerna.

Både besökare och boende måste vara helt symptomfria.

Max två besökare samtidigt.

Besök sker i den boendes egen lägenhet och inte i gemensamma lokaler.

Håll avstånd vid besöket.

Besök av friska barn sker fortsatt utomhus.

Essunga kommun bistår med visir om så önskas.

Besökare meddelar personal via larmet när de lämnar boendet.

Vi förväntar oss att alla som vistas i våra lokaler följer våra och myndigheternas rekommendationer för att bidra till en minskad samhällsspridning.

Tack för visad förståelse.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt