Läs mer

Brandman på jobbet-dagen tisdagen den 1 september

En dag för Sveriges deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare

Första tisdagen i september anordnas årligen den nationella ”Brandman på jobbet-dagen” av Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB). Dagen syftar till att hylla och uppmärksamma landets alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare. Genom att göra detta skapas även en möjlighet till dialog kring yrket som förhoppningsvis främjar räddningstjänsternas fortsatta rekryteringsmöjligheter. Under dagen kommer deltidsanställda brandmän runt om i landet bära plagg som visar att de är brandmän (hjälm, t-shirt, jacka etc.) på sin huvudarbetsplats och därigenom vara "Brandmän på jobbet" och ambassadörer för yrket.

På bilden syns några av Räddningstjänsten Västra Skaraborgs deltidsbrandmän, från vänster: Helena Söderlund, Peter Johansson, Håkan Tallberg och Morgan Almroth. De tre första arbetar på Essunga Bostäder AB; Peter Johansson (drifttekniker), Håkan Tallberg (fastighetsskötare) och Helena Söderlund (ekonomi/lön) och hos Essunga kommun är det Morgan Almroth (arbetsledare AME).

När man frågar vad som fick dem att bli deltidsbrandmän får man till svar att det är roligt att kunna hjälpa tredje man. Oftast går det bra på uppdragen men även om det inte gör det känns det bra att kunna hjälpa till och göra nytta, att göra en insats. Alla behövs, man är kuggar i maskineriet och vi är bra på olika saker vilket gör att vi har en stor kunskapsspridning, vi kompletterar varandra. Det är bra kamratskap i kåren och det är en bidragande orsak till att många stannar i många år. - Jag har också fått ett mycket bra stöd och förståelse från min chef och från våra deltagare för mitt uppdrag. När larmet går och jag måste rusa iväg löser de runt omkring mig den förändrade arbetssituationen och det är jag väldigt tacksam för, säger Morgan Almroth. Indirekt gör ju även de en insats för samhället.

I Essunga kommun är det deltidsbrandmän som står för insatsberedskapen och de åker på 80-90 räddningsuppdrag varje år. Det är 22-23 brandmän i styrkan som har beredskap var fjärde vecka och vid larm omedelbart lämnar sin familj eller sitt jobb för att åka ut på akuta räddnings- eller sjukvårdsuppdrag.

Är du intresserad av bli deltidsbrandman?

Deltidsbrandmän är brandmän som inte har räddningstjänsten som huvudarbetsgivare men som är beredda att rycka ut när larmet går. De utgör stommen i svensk räddningstjänst och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor, av de totalt 15-16 000 brandmän i Sverige är nästan 11 000 deltidsanställda brandmän.

För att systemet med deltidsbrandmän ska fungera behövs människor som åtar sig uppdraget parallellt med sina vanliga jobb. Det behövs också arbetsgivare som låter sin personal lämna sitt arbete vid larm. Brandman på jobbet-dagen, den första tisdagen i september lyfter fram och hyllar deltidsbrandmän och deras huvudarbetsgivare.

På sociala medier under hashtaggen #brandmanpåjobbet kan ni se brandmän i deras vardagsjobb

Är du nyfiken på deltidsbrandmansjobbet? Ta kontakt med Räddningstjänsten Västra Skaraborg telefon 0510-77 17 00 eller e-post raddningstjansten@lidkoping.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt