Läs mer

Vill du vara med och bygga det framtida Essunga kommun?

Markanvisningstävling Diabasen 1-3 i Nossebro

Intresseanmälan består av att utforma de fastigheter som ska bebyggas. Anmälan ska utgå från i denna markanvisning uppställda inlämningskrav. Alla är välkomna att delta genom att skicka in en intresseanmälan.

Utvärderingen sker utifrån formulerade utvärderingsgrunder och efter avslutad utvärdering kommer ett genomförandeavtal tecknas med den exploatör som kommunen anser uppvisa det bästa förslaget.

Inlämning av bidrag

Anmälan kan lämnas i digital form via e-post, USB-minne eller i pappersformat.

Intresseanmälan ska märkas med ”Intresseanmälan Diabasen 1-3” och
e-postas till samhällsbyggnad@essunga.se eller skickas till:

Essunga kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Att: Sanna Fransson
465 82 Essunga

Tidplan

v.34
Publicering av inbjudan till markanvisning
v. 40
Sista dag för inlämning av frågor
v. 43
Sista dag för inlämning av intresseanmälan
v. 46
Vinnande bidrag utses

Huvudansvaret för slutligt val är Anna Liedholm, kommundirektör.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt