Läs mer

Ett stort tack till er som jobbat i sommar

Nu fortsätter vi hålla i och hålla ut, för det är inte över än

Björn Franke, chef för social sektor gör en återblick och konstaterar att våra medarbetare gjort ett utomordentligt jobb under förhållanden som skiljer sig från det vi är vana vid.

- När vi summerar sommaren är det glädjande att konstatera att alla de förberedelser och rutiner vi fick på plats under våren har gett avsedd effekt, säger Björn. Förstärkt skyddsutrustning, egentester av personal och rutiner för smittspårning är några exempel. Våra semestervikarier har tillsammans med ordinarie personal gjort en fantastisk insats med att hantera de annorlunda omständigheter som covid-19-pandemin innebär för verksamheten. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som har jobbat i sommar. Nu går vi in i hösten. Ännu är det inte över. Därför kan tyvärr inte allt återgå till hur det var förut. Men vi behöver successivt hitta ett nytt normaltillstånd där vi på ett smittsäkert sätt kan fullfölja vårt uppdrag. Det här förutsätter dock att smittspridningen i samhället fortsätter att vara låg. Vi har redan öppnat upp demensdagvården och planerar för en återöppning av Kaveldunets restaurang. Det nationella besöksförbudet för äldreboenden gäller dock fortfarande och vi undviker aktiviteter som innebär att personer i riskgrupp samlas inomhus.

På bilden ser vi från vänster till höger: Angela Pandacuic, Emelie Freiholtz, Cecilia Svahn och Björn Larsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt