Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besöksförbudet på äldreboendena kvarstår

Besöksförbudet gäller fram till 31 augusti

De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från coronaviruset.

Besöksförbud råder på samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april och gäller till 31 augusti.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Besök kan ske utomhus i anslutning till boendet om

  • Varken du eller den som bor på äldreboendet har några symtom (Man ska vara medveten om att symtom kan i vissa fall vara väldigt vaga så som magont, huvudvärk, smak och lukt bortfall)
  • Man ska hålla ett avstånd till varandra på minst 2 meter, om man vill vara närmare ska visir användas av den besökande och då gäller 1 meters avstånd från varandra.
  • Fysisk kontakt är inte tillåten
  • Personalens instruktioner ska alltid följas

Om dessa regler inte följs har den boende utsatts för smittorisk och behöver då isoleras i 14 dagar för att skydda övriga boende från smitta.

Tillsammans hjälps vi åt och tar ansvar för att minska smittspridningen!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt