Läs mer

Skyddsutrustning och provtagning gällande privata aktörer

Förtydligande kring kommunens ansvar gentemot privata vårdgivare

Kommunen har sammanställt information till privata vårdgivare gällande skyddsutrustning och provtagning under frågor och svar gällande covid-19. Dessa frågor och svar återges även här.

Provtagning i form av egentest för medarbetare hos privata aktörer inom vård och omsorg

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg.

Egentest på luftvägsinfekterad vård- och omsorgspersonal kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte, egentestet är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behov av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till medarbetarens mobil via direkttest.se.

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, enligt GDPR, och får inte registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och därför behövs inte samtycke. För mer information om GDPR och provtagning för covid-19 se www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/.

Provtagningsindikationer

Vård och- omsorgspersonal är en prioriterad grupp för provtagning för att säkerställa att personal med luftvägssymtom (förkylningssymtom) och/eller feber inte arbetar om de är covid-19 positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19 negativ.

Om du har symtom som överensstämmer med covid-19 kan du göra ett PCR-prov. Om du har haft nära eller återkommande kontakt med en person smittad med covid-19, ska du också göra ett PCR-prov.

Smittspårning

Om en personal eller brukare insjuknar i covid-19 är det hens vårdcentral som är ansvarig för smittspårningen.

Egentesterna kan användas till personal vid smittspårning.

Innan smittspårning påbörjas måste kontakt tas med en av kontaktpersonerna för egentesterna för att beställa dessa.

Kontakt

Endast ansvarig chef kan ta kontakt för att boka ett egentest för den anställde hos privat aktör inom vård och omsorg. Observera att provtagning genomförs endast vardagar.

Gunilla Carlsson, 0512-571 65, vardagar kl. 8-16

Instruktion för att genomföra egentest Essunga kommun (obs ny version från och med 14 december Pdf, 300.2 kB. (Pdf, 300.2 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt