Läs mer

Arbetsmarknadsenheten tar fram skyddsutrustning åt äldreomsorgen

- Det känns riktigt bra att kunna hjälpa till när det behövs, säger Robin Wiklund på arbetsmarknadsenheten. Hans kollega Mia Jonsson nickar och instämmer. Robin och Mia arbetar bland annat med att färdigställa flaskor med ytdesinfektion som behövs när skyddsvisir ska rengöras före och efter användning vid ansiktsnära vård. - Det känns verkligen meningsfullt att hjälpa vården med det material som behövs, tillägger Robin.

- Vi tycker bara det är positivt att ställa upp när det behövs, säger Morgan Almroth, arbetsledare på AME. Utöver produktionen med skyddsmaterialet ombesörjer vi även transporter och alla tycker arbetsuppgifterna känns jättebra. Vi har hållit på i en dryg månad nu. Det har även varit bra att få fler arbetsuppgifter när efterfrågan på övriga jobb i dessa tider gått ner något. Våra deltagare genomför arbetsuppgifterna med stor noggrannhet och är noga med att följa de krav på hygien som gäller när man arbetar med materialet.

Lisbeth Mårtensson berättar mer om bakgrunden till det stöd som arbetsmarknadsenheten tillhandahåller. - Det är ett stort behov av skyddsutrustning som vi inte har använt tidigare, framförallt då av visir. Vi har fått uppfinna en ordning för hanteringen och där kommer behovet av AME:s personal in. Ytdesinfektionen levererades i otympliga och stora flaskstorlekar och dessa hälls över till mer hanterbara flaskor som bättre lämpar sig för arbetsuppgiften att desinfektera skyddsvisir. - Sedan har vi arbetet med overheadbladen som vi dels har fått från allmänheten och dels har kunnat köpa in. Dessa behöver göras hål i, vilket är nog så tidskrävande. Dessa sätts sedan på visirskalmar som både lokala tillverkare och Chalmers har hjälpt till att ta fram. Dessa går att återanvända efter desinfektion och det gör även till viss del overheadbladen. Tillgången på visir är i skrivande stund god och i nuläget ser behovet ut att vara tillgodosett, säger Lisbeth Mårtensson. Men vi följer kontinuerligt upp våra lager och ser dagligen över vilket behov som finns ute i verksamheterna. Vi är i alla fall oerhört tacksamma över den arbetsinsats som AME ställer upp med i dessa tider!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!