Läs mer

Information om förändringar i den anropsstyrda kollektivtrafiken för linje 645

Turer som tas bort är markerade med röd ram och turer som kvarstår i tillköpet är markerade med grön ram.

Kollektivtrafiken i Essunga kommun planeras och utvecklas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Essunga kommun har sedan 2015 köpt till extra turer i kollektivtrafiken på linjerna 663 ( sträckning Nossebro-Vårgårda) och 645 (sträckning Nossebro-Grästorp). Detta i syfte att stärka befintlig kollektivtrafik ytterligare.

Efter en utvärdering som genomfördes 2019 av de tillköpta turerna fann kommunen att några av de tillköpta turerna hade väldigt få resenärer. De senaste årens resandestatistik har visat att vissa turer har väldigt få, ibland bara enstaka resenärer som reser med linjen. Det gör det svårmotiverat att behålla vissa utav turerna. Med anledning av detta fattade kommunstyrelsen beslut om att avsluta tillköpen av fem turer på linje 645.

Neddragningen gäller från och med den 15 juni 2020. Kommunens bedömning är att detta inte kommer påverka de som studie- och arbetspendlar.

Turer som tas bort är (i tidtabell giltig från och med 15 december 2019):

  • kl. 05.53 Nossebro – Grästorp, måndag-fredag
  • kl. 08.13 Nossebro – Grästorp, lördag
  • kl. 21.00 Grästorp – Nossebro, måndag-fredag
  • kl. 22.27 Grästorp – Nossebro, måndag-fredag
  • kl. 15.18 Grästorp – Nossebro, lördag

Turer som tas bort är markerade med röd ram och turer som kvarstår i tillköpet är markerade med grön ram på bilden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt