Läs mer

Inventering av behov av omsorg för barn/elev då vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet om förskola/skola stängs.

Essunga kommun genomför en inventering av vilka vårdnadshavare* som skulle kunna bli i behov av barnomsorg vid en eventuell stängning av skola/förskola. Detta förutsätter att en ensam vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller att båda vårdnadshavarna arbetar i samhällsviktiga verksamheter.

Kommunen har i uppgift att ordna omsorg åt barn/elev som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter om regeringen eller annan huvudman beslutar att tillfälligt stänga skolor, förskolor och fritidshem för att förhindra spridning av coronavirus (covid-19)

Även vårdnadshavare som inte tidigare har placering för sina barn i förskola eller fritidshem kan ange behov på grund av arbete inom samhällsviktig verksamhet. Syftet är att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna fungera även om skolor, förskolor och fritidshem skulle stängas.

Som framgår av bestämmelserna ska omsorgen i första hand lösas på annat sätt. Om det finns en vårdnadshavare som inte arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska denna svara för omsorgen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om bestämmelserna. Under ”Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet” (MSBFS 2020:4) framgår vilka verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga.

Har du behov av barnomsorg vid eventuell stängning, hämta och fyll i blankett för inventering som finns på varje förskola och fritidshem i kommunen. Blanketten ska lämnas så snart som möjligt, dock senast 8 juni 2020.

Svaret lämnas anonymt. I det fall du redan har omsorg lämnas blanketten på den förskola eller fritidshem där du har ditt barn placerat.

Om ditt barn inte är placerat i Essunga kommuns barnomsorg, hittar du blanketten här Pdf, 87.6 kB. och lämnar den i brevlådan som finns utanför kommunkontorets entré.

Blanketten ska lämnas in senast 8 juni 2020.

All verksamhet är öppen som vanligt och i nuläget finns inget beslut om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga.

* Med vårdnadshavare jämställs i detta fall familjehem.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt