Läs mer

Åtgärder för att minska smittspridningen

Ny rutin från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen

Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen har kommit med nya rutiner för att minska smittspridning av covid 19 mellan personal, patienter och vårdtagare när det inte finns någon misstanke om covid 19.

Rutinen innebär att visir på personal kan användas vid ansiktsnära vårdmoment när både personal och vårdtagare är symtomfri. - Det ska dock ses som en extra åtgärd. De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning är att all vår personal följer basala hygienrutiner, att det finns tillgång till rätt skyddsutrustning och att det finns kunskap om hur denna ska användas, säger Björn Franke, chef social sektor. Och inte minst att personal som känner minsta symtom inte går till jobbet. Dessa åtgärder pågår och finslipas för varje dag.

Införande av visir vid alla ansiktsnära vårdmoment innebär att skyddsutrustning används på ett annat sätt än tidigare. Skyddsutrustning som används på fel sätt riskerar att öka smittspridningen. - Därför är det oerhört viktigt att de praktiska förutsättningarna är på plats för att alla medarbetare ska kunna hantera visir på rätt sätt. Först då kan användningen leda till minskad smittspridning. Förberedelserna är i full gång och vi planerar för att starta under nästa vecka, säger Björn. Eftersom detta är en extra åtgärd är det viktigare att det blir rätt än att det går fort.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt